Khối thi đua Liên hiệp hội và các Hội doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021

  • 09/03/2021
  • 16:39

Sáng ngày 09/3, Khối thi đua Liên hiệp hội và các hội doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021 của Khối. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng thành phố và Lãnh đạo của các Liên hiệp hội và các hội doanh nghiệp trong Khối thi đua.

                       Ủy ban nhân dân thành phố tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2020

Năm 2020 ảnh hưởng của đại dịch  Covid – 19 đã và đang tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội, song với nhiều cố gắng và nỗ lực, các đơn vị trong Khối đã cơ bản hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Thực hiện giao ước thi đua năm 2020, ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Khối đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị mình, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua của Khối; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội….Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các đơn vị thành viên kịp thời, thường xuyên. Hoạt động từ thiện, nhân đạo được các đơn vị trong Khối duy trì và phát huy tốt. Thông qua các phong trào thi đua đã huy động sức mạnh của các tập thể, cá nhân người lao động trong Khối, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ được giao. Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã tham gia ý kiến vào báo cáo tổng kết thi đua năm 2020; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Khối trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua, tạo mối liên kết, gắn bó giữa các đơn vị trong Khối và thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2021. Với những thành tích đạt được, Hội Nữ doanh nhân Hải Phòng được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020; Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố; Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố; Hội Doanh nghiệp trẻ Hải Phòng được  UBND thành phố tặng Bằng khen.

Các đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua năm 2021

Năm 2021, các đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt hoạt động; triển khai sâu rộng, thường xuyên các phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi  Nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XVI và chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”  đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố./.

Phòng KTTCTV-LMHTXDN

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Những điển hình tiên tiến trong xây dựng kinh tế tập thể thành phố

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Previous
Next