Khảo sát các Hợp tác xã trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

  • 26/07/2013
  • 09:35

Thực hiện chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tổng điều tra, khảo sátcác Hợp tác xã trên địa bàn thành phố; để đảm bảo chất lượng và tiến độ của đợt khảo sát, Liên minh HTX & DN thành phố thống nhất với Ủy ban nhân dân huyện thực hiện khảo sát thí điểm tại địa bàn huyện Tiên Lãng.

Sáng ngày 25/7/2013, tại Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, Tổ công tác của Liên minh HTX & DN thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hướng dẫn ghi phiếu khảo sát tập trung đối với toàn bộ 29 Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Đức Cảnh – Ủy viên Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc điều tra, nhằm tập hợp số liệu, thông tin chính xác về tình hình hoạt động của khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các Hợp tác xã để trên cơ sở đó các cơ quan chức năng tham mưu cho thành phố ban hành những cơ chế phù hợp thúc đẩy kinh tế tập thể thành phố phát triển, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới./.

  • Nguồn tin:

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

Previous
Next