Khai mạc Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về xúc tiến du lịch, thương mại, hợp tác đầu tư và xây dựng mô hình HTX kiểu mới

  • 24/09/2012
  • 11:21

LIÊN MINH HTX: HẢI PHÒNG – HÀ NỘI – QUẢNG NINH – LÀO CAI

KHAI MẠC HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN

DU LỊCH, THƯƠNG MẠI, HỢP TÁC ĐẦU TƯ

 

Với sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về xúc tiến du lịch, thương mại, hợp tác đầu tư nhằm góp phần tích cực trong việc chuẩn bị cho Lễ hội du lịch Hoa Phượng đỏ và năm du lịch Quốc gia đồng bằng Sông Hồng năm 2013 giữa các thành viên tiêu biểu của Liên minh hợp tác xã của 4 tỉnh, thành phố Hải Phòng – Hà Nội – Quảng Ninh – Lào Cai đã thành công tốt đẹp.
Hội nghị đã nghe các đoàn Liên minh HTX Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh về du lịch, thương mại, đầu tư của các địa phương. Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Liên minh các tỉnh, thành phố về tiềm năng, lợi thế về các lĩnh vực du lịch, thương mại và đầu tư đưa ra các định hướng, các giải pháp cụ thể để liên kết, phối hợp tổ chức các hoạt động, thực hiện chương trình công tác, kế hoạch hợp tác giữa Liên minh 4 tỉnh, thành phố trong năm 2013, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Liên minh HTX với mục tiêu hỗ trợ cho sự phát triển của kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân giúp các thành viên trong Liên minh HTX của các tỉnh, thành phố có điều kiện học tập, trao đổi thông tin, tìm hiểu tiềm năng lợi thế của các địa phương để có kế hoạch hợp tác, liên kết trên lĩnh vực du lịch, thương mại và đầu tư trong thời gian tới.

  • Nguồn tin:

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

Previous
Next