Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã năm 2020

  • 02/12/2020
  • 16:24

Thực hiện Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Hợp tác xã thành phố Hải Phòng năm 2020.

Ngày 01/12/2020, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý Hợp tác xã tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thủy Nguyên. Đến dự khai giảng có đồng chí Lương Minh Huệ – Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện các Phòng, Trung tâm, Quỹ thuộc Liên minh HTX và DN thành phố.

Đồng chí Lương Minh Huệ – Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố phát biểu tại buổi khai giảng

Năm 2020, Liên minh HTX và DN thành phố mở 05 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 200 cán bộ quản lý Hợp tác xã, gồm: 02 Lớp Hội đồng quản trị; 02 Lớp Giám đốc, Phó Giám đốc và 01 Lớp Kế toán tại các huyện Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo; Với mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng điều hành, chuyên môn cho cán bộ quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, phát triển kinh tế tập thể theo định hướng kinh tế xã hội của thành phố đến năm 2025.

Tham gia giảng dạy là các giảng viên giỏi tại các trường thuộc Liên minh HTX Việt Nam, Trường Đại học Hàng Hải, Trường Đại học Hải Phòng, với phương pháp giảng dạy mới, lấy người học là trung tâm, tạo cho học viên có cơ hội trao đổi, rèn luyện kỹ năng mềm, đưa ra cách giải quyết vấn đề bằng những tình huống thực tế trong quá trình sản xuất, kinh doanh, thị trường hàng hóa.

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Lương Minh Huệ – Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố khẳng định vai trò, sự đóng góp của kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã đối với kinh tế-xã hội thành phố. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả hoạt động của các HTX, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới cần phải quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các HTX. Đồng chí đề nghị các học viên tham gia đầy đủ các lớp học, tích cực trao đổi, thảo luận với các giảng viên và áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn tại đơn vị mình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập các thành viên, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Previous
Next