Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ cơ quan Liên minh HTX và DN

  • 01/01/2013
  • 11:28

 

Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ cơ quan Liên minh HTX và DN thành phố Hải Phòng, được sự đồng ý của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, ngày 28/12/2012, Chi bộ cơ quan Liên minh HTX và DN đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 03 đồng chí là cán bộ lãnh đạo Văn phòng, Phòng Kiểm tra, Trung tâm Hỗ trợ:

 

1. Đồng chí  Hoàng Thị Anh, Phó Chánh Văn phòng.

2. Đồng chí  Phạm Thị Thanh Phương, Phó Trưởng phòng, Phòng Kiểm tra.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ.

 

Tham dự buổi Lễ kết nạp Đảng viên có các đồng chí Cấp ủy Chi bộ cùng toàn thể các đảng viên Chi bộ, đại biểu các quần chúng, đoàn viên công đoàn cơ quan.

 

Lễ kết nạp đảng viên được Chi bộ cơ quan tổ chức trang nghiêm và đúng với quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 3-2022

Previous
Next