Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ cơ quan Liên minh HTX và DN

  • 01/01/2013
  • 11:28

 

Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ cơ quan Liên minh HTX và DN thành phố Hải Phòng, được sự đồng ý của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, ngày 28/12/2012, Chi bộ cơ quan Liên minh HTX và DN đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 03 đồng chí là cán bộ lãnh đạo Văn phòng, Phòng Kiểm tra, Trung tâm Hỗ trợ:

 

1. Đồng chí  Hoàng Thị Anh, Phó Chánh Văn phòng.

2. Đồng chí  Phạm Thị Thanh Phương, Phó Trưởng phòng, Phòng Kiểm tra.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ.

 

Tham dự buổi Lễ kết nạp Đảng viên có các đồng chí Cấp ủy Chi bộ cùng toàn thể các đảng viên Chi bộ, đại biểu các quần chúng, đoàn viên công đoàn cơ quan.

 

Lễ kết nạp đảng viên được Chi bộ cơ quan tổ chức trang nghiêm và đúng với quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Những điển hình tiên tiến trong xây dựng kinh tế tập thể thành phố

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Previous
Next