Hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối người người từ các tỉnh, thành khác về Hải Phòng cập nhật lúc 12h00’ ngày 3/2/2021

  • 04/02/2021
  • 10:57

(Haiphong.gov.vn) – Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về thành phố như sau (thông tin cập nhật vào 12h00’ ngày 3/2/2021):

Hồng Nhung

  • Nguồn tin:

Chưa xứng tiềm năng

Những năm qua, mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo nhiều cơ chế, chính sách song khu vực kinh tế tập thể,