HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỆN NĂNG AN HƯNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN NĂM 2017

  • 25/01/2018
  • 15:53
Đ/c Nguyễn Hữu Đạo – Phó Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố dự và phát biểu tại Đại hội

Sáng ngày 25/01/2018, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Điện năng An Hưng tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ năm 2016 – 2017 và triển khai kế hoạch, giải pháp năm 2018.

Tháng 10/2015 Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Điện năng An Hưng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu thành viên hợp tác xã thực hiện chuyển đổi hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, đây là cơ sở pháp lý để Hợp tác xã hoàn toàn tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực hoạt động của mình. Thông qua đại hội Hợp tác xã đã huy động được sự tham gia góp vốn của các thành viên, đây là một nội lực quan trọng để Hợp tác xã chủ động trong tổ chức các hoạt động và mở rộng đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh.

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu thành viên Hợp tác xã nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ, sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, sự quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Điện năng An Hưng đã tích cực khắc phục mọi khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ, Nghị quyết Đại hội đại biểu thành viên Hợp tác xã đã đề ra, các chỉ tiêu kế hoạch trên mọi lĩnh vực đều đạt.  Hợp tác xã đã huy động và tập trung cao nguồn lực đầu tư, cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị quan trọng đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của Hợp tác xã đạt hiệu quả cao. Kinh tế Hợp tác xã không ngừng được tăng cường, các chế độ chính sách cho người lao động được đảm bảo. Hợp tác xã hoàn thành nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước, nộp thuế năm 2016: 230 triệu đồng, năm 2017: 221 triệu đồng; tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; hỗ trợ các ban, ngành, đoàn thể trong xã 135 triệu đồng. Hoạt động của Hợp tác xã đã góp phần tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. Với kết quả hoạt động trong 2 năm qua Hợp tác xã được Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tặng Giấy khen trong công tác Tuyên truyền về chủ trương phát triển kinh tế tập thể và Luật Hợp tác xã năm 2012, được Uỷ ban nhân dân huyện tặng Giấy khen; hai cán bộ Hợp tác xã được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã”./.

Phòng TTTT-LMHTXDN

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 3-2022

Previous
Next