HỘI NGHỊ VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ LIÊN MINH HTX VÀ DN THÀNH PHỐ, KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020-2025

  • 20/08/2021
  • 15:35

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, ngày 20/8/2021 Ban Chấp hành Liên minh HTX và DN thành phố tổ chức Hội nghị về công tác nhân sự để bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thường trực; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX và DN thành phố, Khóa VI, Nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX và DN thành phố, Khóa VI, Nhiệm kỳ 2020-2025; đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ hướng dẫn và giám sát Hội nghị; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương Hội nghị đã bầu bổ sung 13 Ủy viên Ban Chấp hành,  3 Ủy viên Ban Thường vụ, và 1 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX và DN thành phố. 100% đại biểu thống nhất bầu đồng chí Phạm Ngọc Tiến – Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hải Phòng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố; Đồng chí Hoàng Thị Anh – Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng phòng Phòng Kiểm tra và Tổ chức thành viên  giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Kiểm tra; Đồng chí Đỗ Tuấn Dương – Phó trưởng phòng Phòng Kiểm tra và Tổ chức thành viên giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Khóa VI, Nhiệm kỳ 2020-2025./.

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 3-2022

Previous
Next