HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NĂM 2012, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2013 KHỐI LIÊN MINH HTX, LIÊN HIỆP HỘI VÀ HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP

  • 26/03/2013
  • 09:14

Chiều ngày 21 tháng 3 năm 2013, tại Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố (đơn vị Trưởng khối, Khối Liên minh HTX, Liên hiệp hội và Hiệp hội nghề nghiệp năm 2012) đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2013.

Đồng chí Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đại biểu đại diện của các sở, ngành, địa phương, Ban Thi đua – Khen thưởng và các cơ quan Đài phát thanh TH, Báo Hải Phòng.

( PCT UBNDTP Đan Đức Hiệp Tăng Cờ thi đua xuất sắc cho Hiệp hội doanh nghiệp Thương Bệnh binh – Cựu Chiến binh TP )

Về kết quả công tác thi đua và khen thưởng của Khối năm 2012, trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế, hầu hết các thành viên Khối gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, đặc biệt các Hội có hội viên là HTX, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ nhưng với nỗ lực, đoàn kết gắn bó, các Hội, Thành viên trong Khối vẫn duy trì hoạt động, hỗ trợ các Hội viên các điều kiện để phát triển, từng bước tháo gỡ khó khăn và đã đạt được những kết quả nhất định. Ngay từ đầu năm, mỗi tổ chức hội đã xây dựng được chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với điều kiện, đặc thù của Hội mình để có thể duy trì ổn định hoạt động và có sự phát triển nhất định trong điều kiện khó khăn chung, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an sinh xã hội của thành phố.

Tổng kết hoạt động của Khối năm 2012, trên cơ sở kết quả hoạt động và bình xét của các đơn vị trong Khối, Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định công nhận kết quả hoạt động, đồng thời, đã tặng cờ cho đơn vị dẫn đầu là Hiệp hội doanh nghiệp Thương Bệnh binh – Cựu Chiến binh Hải Phòng và tặng Bằng khen cho 03 đơn vị, gồm: Câu lạc bộ Bạch Đằng, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội Du lịch đã có nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, góm phần xây dựng thành phố phát triển.

Trong năm 2013, đồng chí Đan Đức Hiệp – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chỉ đạo nhấn mạnh, công tác thi đua khen thưởng trong năm 2013 cần tập trung bám sát cơ sở đưa ra các tiêu chí cụ thể, các nội dung tổ chức hoạt động thi đua phải gắn với các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của thành phố và của địa phương, thực hiện chủ đề năm của thành phố… công tác khen thưởng phải đảm bảo biểu dương kịp thời, thiết thực, cụ thể, đúng người đúng việc, đúng đối tượng; đồng thời đồng chí cũng đã giao một số nhiệm vụ cho Khối thi đua trong năm 2013 gắn với Năm Du lịch Quốc gia đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013 tổ chức tại Hải Phòng.

Tại hội nghị, đồng chí Đào Quốc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố, đơn vị trưởng khối năm 2012 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đan Đức Hiệp – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đồng thời bàn giao nhiệm vụ Trưởng khối thi đua năm 2013 cho Hiệp hội Du lịch thành phố./.

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 3-2022

Previous
Next