Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

  • 27/02/2013
  • 15:36

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Liên minh HTX&DN thành phố đã đăng tải toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên Cổng thông tin điện tử cơ quan, đồng thời hướng dẫn các đơn vị thành viên, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan góp ý kiến vào Dự thảo.

Sáng ngày 27/2 Liên minh HTX&DN thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của đại diện các đơn vị thành viên, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Liên minh về dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992. Đồng chí Đào Quốc Khánh – Chủ tịch Liên minhHTX & DN chủ trì Hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, các đại biểu dự hội nghị tham gia nhiều ý kiến vào Dự thảo, tập trung vào Lời nói đầu; về chế độ chính trị, về quyền con người, nghĩa vụ cơ bản của công dân; về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, môi trường; về bảo vệ Tổ quốc…Có ý kiến đề nghị Điều 11 nên chuyển sang Điều 1 thì phù hợp hơn vì nằm trong khái niệm nước CHXHCN Việt Nam. Tại Chương 2 (Quyền con người) nhiều ý kiến đề nghị sắp xếp lại các điều khoản cho phù hợp, có thể xem xét gộp các Điều 15, 21 và 42; thống nhất cách dùng từ “công dân”  thay bằng từ “mọi người” tại Điều 35, 36, 37 để có tính bao trùm hơn. Chương 3 (Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học) nên gộp các Điều 34, 50, 56 vì trùng lặp…

Sau Hội nghị, Liên minh HTX & DN thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ, khách quan, trung thực các ý kiến tham gia góp ý và gửi báo cáo về Sở Tư pháp đúng thời hạn quy định./.

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Những điển hình tiên tiến trong xây dựng kinh tế tập thể thành phố

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Previous
Next