Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

  • 27/02/2013
  • 15:36

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Liên minh HTX&DN thành phố đã đăng tải toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên Cổng thông tin điện tử cơ quan, đồng thời hướng dẫn các đơn vị thành viên, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan góp ý kiến vào Dự thảo.

Sáng ngày 27/2 Liên minh HTX&DN thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của đại diện các đơn vị thành viên, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Liên minh về dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992. Đồng chí Đào Quốc Khánh – Chủ tịch Liên minhHTX & DN chủ trì Hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, các đại biểu dự hội nghị tham gia nhiều ý kiến vào Dự thảo, tập trung vào Lời nói đầu; về chế độ chính trị, về quyền con người, nghĩa vụ cơ bản của công dân; về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, môi trường; về bảo vệ Tổ quốc…Có ý kiến đề nghị Điều 11 nên chuyển sang Điều 1 thì phù hợp hơn vì nằm trong khái niệm nước CHXHCN Việt Nam. Tại Chương 2 (Quyền con người) nhiều ý kiến đề nghị sắp xếp lại các điều khoản cho phù hợp, có thể xem xét gộp các Điều 15, 21 và 42; thống nhất cách dùng từ “công dân”  thay bằng từ “mọi người” tại Điều 35, 36, 37 để có tính bao trùm hơn. Chương 3 (Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học) nên gộp các Điều 34, 50, 56 vì trùng lặp…

Sau Hội nghị, Liên minh HTX & DN thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ, khách quan, trung thực các ý kiến tham gia góp ý và gửi báo cáo về Sở Tư pháp đúng thời hạn quy định./.

  • Nguồn tin:

Luật hợp tác sửa đổi và các vấn đề cử tri quan tâm

Bài toán về nguồn nhân lực cho các Hợp tác xã nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Quá trình hình thành và phát triển Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng đổi mới để hội nhập, phát triển

Kinh tế và Đô thị Phát triển sản phẩm đặc trưng Ocop

Previous
Next