Đoàn ĐBQH Hải Phòng giám sát tại Liên minh Hợp tác xã Hải Phòng

  • 05/12/2012
  • 07:54

Đồng chí Trần Ngọc Vinh, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có các vị đại biểu Quốc hội Hải Phòng, đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Công thương; Thanh tra thành phố, Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

Qua 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã 2003, tuy có nhiều khó khăn, nhưng Liên minh Hợp tác xã Hải Phòng (Liên minh HTX) đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động tham mưu cho lãnh đạo thành phố, các ngành, các quận, huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, tư nhân thường xuyên có chiều sâu và tính chiến lược rõ nét hơn, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội thành phố. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 431 hợp tác xã, xí nghiệp tập thể, quỹ tín dụng nhân dân và 01 Liên hiệp hợp tác xã với tổng số 346.440 xã viên và 16.951 người lao động thường xuyên làm việc trong các hợp tác xã. Thu nhập bình quân của lao động trong kinh tế tập thể là 18 triệu đồng/năm; có 5 hợp tác xã giải thể, 45 hợp tác xã và 01 Liên hiệp Hợp tác xã thành lập mới

Sau khi nghe Liên minh HTX, một số tổ chức thành viên và ý kiến tham gia của các đại biểu Quốc hội và các ngành liên quan; kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Ngọc Vinh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được của Liên minh HTX trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hiện Luật Hợp tác xã thời gian qua. Thời gian tới, đề nghị Liên minh HTX tiếp tục củng cố tổ chức, chủ động tham mưu cho thành phố để chỉ đạo các hợp tác xã; đề nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết các kiến nghị của Liên minh HTX về biên chế, đất đai và kinh phí hoạt động…; chủ động tập hợp các kiến nghị về các loại hình HTX trên địa bàn thành phố để báo cáo Quốc hội, Chính phủ và thành phố có các cơ chế chính sách giúp các HTX phát triển bền vững; tích cực tham gia quản lý, tăng cường công tác giám sát, phối hợp phát hiện các vướng mắc, kiến nghị của các HTX phản ánh đến Quốc hội; tăng cường chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các HTX, các tổ chức thành viên; hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết để phát triển HTX; nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong các HTX, góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội thành phố.

Phạm Huy Duy

  • Nguồn tin:

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

Previous
Next