Đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa thăm quan mô hình HTX kiểu mới, SXKD gắn với chuỗi giá trị tại HTX SXKD dịch vụ nông nghiệp Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng

  • 07/06/2023
  • 14:30

Ngày 6/6/2023, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa và đoàn lãnh đạo của 30 HTX thành viên trên địa bàn tỉnh đã tới tham quan học tập mô hình HTX kiểu mới, SXKD gắn với chuỗi giá trị tại HTX SXKD dịch vụ nông nghiệp Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng – Đơn vị lá cờ đầu trong thực hiện tích tụ ruộng đất với dịch vụ mạ khay, cấy máy; trồng và bao tiêu lúa hữu cơ chất lượng cao như: Tím Thảo Dược, Tiến Vua, Nếp Vàng…; đầu tư máy móc thực hiện cơ giới hóa đồng ruộng, góp phần mang lại hiệu quả trong sản xuất. Sản phẩm “Gạo ruộng rươi” của HTX đã có mặt tại hệ thống các cửa hàng, siêu thị của nhiều tỉnh, thành phố, là sản phẩm OCOP 4 sao cấp thành phố.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo HTX đã trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về việc lãnh đạo, quản lý, điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trong thời gian tới, HTX tiếp tục phát huy mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới và áp dụng phương châm “mùa nào thức nấy”: Kết hợp trồng rau sạch với sản xuất rau mầm trên giàn máy gieo mạ tự động nhằm khẳng định vị thế của mình trong việc góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã./.

-HA-P.KTTCTV-

Một số hình ảnh hoạt động của HTX và Đoàn công tác tại thành phố Hải Phòng:

 

  • Nguồn tin:

Luật hợp tác sửa đổi và các vấn đề cử tri quan tâm

Bài toán về nguồn nhân lực cho các Hợp tác xã nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Quá trình hình thành và phát triển Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng đổi mới để hội nhập, phát triển

Kinh tế và Đô thị Phát triển sản phẩm đặc trưng Ocop

Previous
Next