Đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh thăm và làm việc với Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

  • 16/05/2023
  • 09:09

Ngày 12/5/2023, Đoàn công tác của Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh thăm và làm việc với Liên minh HTX thành phố Hải Phòng. Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía Liên minh HTX thành phố: Đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố, các đồng chí Thường trực, cán bộ lãnh đạo các Phòng, Trung tâm, Quỹ Hỗ trợ. Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế – xã hội thành phố, những tiềm năng, lợi thế, thế mạnh, về cơ sở vật chất, giao thông vận tải, cảng biển… cũng như hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX thành phố, cơ quan, các đơn vị thành viên Liên minh với Đoàn công tác của Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Liên minh HTX thành phố Hải Phòng và Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh đã trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về việc lãnh đạo, quản lý, điều hành và kết quả hoạt động cơ quan, những mô hình HTX sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thông tin về những lợi thế, các sản phẩm thế mạnh của Hải Phòng và Bắc Ninh, chia sẻ những kinh nghiệm tiếp cận thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm của các HTX, DN thành viên. Trong thời gian tới Liên minh HTX hai tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, DN thành viên góp phần thúc đẩy, hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc mở rộng các dịch vụ, thị trường thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể hai địa phương ngày càng phát triển./.

Một số hình ảnh làm việc của Đoàn công tác Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh tại Liên minh HTX thành phố Hải Phòng:

Đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại buổi làm việc
Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh tặng quà lưu niệm Liên minh HTX thành phố Hải Phòng

Phòng TTTT

  • Nguồn tin:

Xây dựng nông thôn mới – Cần sự thay đổi mới của các hợp tác xã

Kinh tế và Đô thị: Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Phát triển KTTT, HTX gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kinh tế và đô thị: “Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012 – Điều kiện cần để các Hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững”

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Previous
Next