Đoàn cán bộ của Liên minh HTX Quốc tế – Khu vực Châu Á/TBD (ICA/AP) và Viện Phát triển Hợp tác Nông nghiệp Châu Á (IDACA) – Nhật Bản đã tới thăm và làm việc với Liên minh HTX&DN thành phố

  • 01/02/2013
  • 11:30

 

Đoàn ICA/AP và IDACA chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo UBND phường Minh Đức và lãnh đạo HTX nông nghiệp Minh Đức

Ngày 30/01/2013, Đoàn cán bộ của Liên minh HTX Quốc tế – Khu vực Châu Á/TBD (ICA/AP) và Viện Phát triển Hợp tác Nông nghiệp Châu Á (IDACA) – Nhật Bản đã tới thăm và làm việc với Liên minh HTX&DN thành phố.

 

Mục đích của chuyến thăm nhằm trao đổi thông tin về phát triển kinh tế tập thể và phát triển  HTX của thành phố Hải Phòng và đánh giá kết quả học tập, tiếp thu kiến thức của Nhật Bản áp dụng thực tế tại Hải Phòng đối với các học viên của Liên minh HTX thành phố Hải Phòng tham gia khóa học do ICA và IDACA tổ chức, đồng thời khảo sát để lập kế hoạch tổ chức các khóa học thiết thực trong thời gian tới.

Đoàn tới thăm HTX nông nghiệp Minh Đức – Quận Đồ Sơn, đơn vị thành lập mới năm 2009 trên cơ sở tách ra từ HTX Hợp Đức với chức năng hoạt động chính là dịch vụ nông nghiệp và dịch vụ tín dụng nội bộ. Nhằm giảm thiểu tối đa hình thức cho vay nặng lãi, Hợp tác xã đã thành lập quĩ thực hiện dịch vụ tín dụng nội bộ để huy động vốn nhàn rỗi của xã viên gửi và cho vay trong nội bộ HTX để phát triển sản xuất. Ngoài ra HTX luôn coi trọng hoạt động kinh tế gắn với lợi ích của xã viên người lao động, mua bảo hiểm cho xã viên trực tiếp tham gia lao động tại HTX và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào xóa đói giảm nghèo của địa phương./.

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Previous
Next