Cụm Thi đua Liên minh HTX 11 tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Duyên Hải Bắc Bộ tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

  • 16/12/2020
  • 11:06

Ngày 15/12, tại Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh (Cụm trưởng), Cụm Thi đua Liên minh HTX 11 tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Duyên Hải Bắc Bộ (ĐBSH&DHBB) tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Cụm thi đua các tỉnh, thành phố ĐBSH&DHBB hiện có 7.002 HTX, thu hút 3.057.365 thành viên tham gia, toàn cụm thành lập mới 364 hợp tác xã. Trong năm 2020, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong Cụm đã nỗ lực phấn đấu thi đua, đoàn kết, phối kết hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác tư vấn, hỗ trợ, đào tạo; Tham mưu cho Thành ủy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ,thành phố, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các tỉnh, thành phố trong Cụm ban hành các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX ở các địa phương; kịp thời hướng dẫn giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc cho các HTX, các thành viên HTX; phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, xây dựng mô hình tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Nhiều mô hình kinh tế hợp tác, HTX trong Cụm tiếp tục khẳng định được vai trò, vị thế trong xã hội, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đi sâu phân tích về kết quả phong trào thi đua năm 2020, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng phát triển HTX và nêu các phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả công tác thi đua năm 2021. Đồng thời tôn vinh, đề nghị Liên minh HTX Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 02 đơn vị dẫn đầu Cụm Thi đua là Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh và Liên minh HTX tỉnh Hà Nam; tặng Cờ thi đua cho 02 Hợp tác xã tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Hưng Yên; 02 Hợp tác xã tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp ở thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh.

Kết thúc Hội nghị, Liên minh HTX 11 tỉnh, thành phố ĐBSH&DHBB thực hiện ký kết Giao ước thi đua 2021 và trao cờ luân lưu Cụm trưởng năm 2021 cho Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc./.

Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong Cụm ĐBSH&DHBB ký kết giao ước thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2021
Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh trao cờ luân lưu Cụm trưởng năm 2021 cho Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc

HA – P.KTTCTV

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 3-2022

Previous
Next