Cập nhật, bổ sung cơ sở dữ liệu kinh tế tập thể thành phố: Đáp ứng nhu cầu quản lý, phát triển

  • 26/02/2021
  • 08:55

Đề án “Bổ sung xây dựng Cơ sở dữ liệu kinh tế tập thể thành phố Hải Phòng” vừa được Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố hoàn thành sau hơn 2 năm tích cực triển khai. Việc cập nhật kịp thời dữ liệu kinh tế tập thể (KTTT) thành phố đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý nhà nước, phục vụ tra cứu thông tin về KTTT của các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu.

Khắc phục tình trạng thiếu thông tin

Đồng chí Lương Minh Huệ, Chủ tịch Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố cho biết, khu vực KTTT có đóng góp nhất định đối với sự phát triển kinh tế-xã hội thành phố. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu về KTTT (gồm tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX) được xây dựng từ năm 2009 đến nay có nhiều thay đổi nhưng chưa được cập nhật bổ sung, chưa có đơn vị chịu trách nhiệm chính, dẫn đến thông tin, số liệu lạc hậu, thiếu chính xác và không thống nhất. Thực tế này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu, đánh giá chính xác tình hình phát triển cũng như đóng góp của khu vực KTTT đối với sự phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Cơ sở dữ liệu kinh tế tập thể là một trong kênh giúp các HTX, tổ hợp tác thông tin, giới thiệu về đơn vị

Trước thực tế này, ngày 25-12-2017, tại Quyết định số 3537, UBND thành phê duyệt đề án “Bổ sung xây dựng Cơ sở dữ liệu KTTT thành phố Hải Phòng”, giao Liên minh là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện triển khai thực hiện trong giai đoạn 2018-2020. Theo Chánh văn phòng Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố Nguyễn Minh Hoàng, bắt tay vào triển khai đề án từ năm 2019, Liên minh thành lập tổ công tác gồm 10 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các phòng. Tổ công tác phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng mẫu phiếu khảo sát, tổng hợp và phân công thành viên trong tổ trực tiếp thu thập dữ liệu tại các đơn vị KTTT hoặc thu thập thông tin qua các cán bộ ở các quận, huyện được phân công theo dõi khu vực KTTT. Số liệu sau khi thống nhất được cập nhật vào phần mềm dữ liệu, lưu trữ tại máy chủ của Trung tâm Thông tin-Tin học (Văn phòng UBND thành phố) và được vận hành tại địa chỉ kttt.hpnet.vn. Sau khi lưu trữ, số liệu về KTTT được Liên minh đối chiếu, cập nhật bổ sung thường xuyên theo định kỳ, bảo đảm kịp thời, phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập tra cứu, khai thác, sử dụng, đáp ứng yêu cầu công việc.

Theo Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố, để hoàn thành đề án “Bổ sung xây dựng cơ sở dữ liệu KTTT thành phố Hải Phòng” là cố gắng rất lớn của tổ công tác cũng như cơ quan liên minh bởi trong quá trình thực hiện phát sinh nhiều khó khăn. Tại một số địa phương, việc quản lý số liệu, lưu trữ hồ sơ về KTTT chưa đầy đủ, thất lạc, dẫn đến việc đối chiếu, khớp số liệu không chuẩn. Cán bộ được phân công phụ trách về KTTT trên địa bàn thường xuyên thay đổi nên việc nắm bắt thông tin về KTTT chưa đầy đủ, thông suốt khiến công tác phối hợp thu thập thông tin kém hiệu quả. Việc triển khai công tác khảo sát, thu thập dữ liệu ở các địa bàn xa tốn nhiều thời gian, công sức trong khi lực lượng mỏng. Nhiều HTX thay đổi trụ sở, dừng hoạt động nhưng không báo cáo với UBND quận, huyện nơi cấp đăng ký kinh doanh hoặc một số HTX chỉ hoạt động trên danh nghĩa khiến việc thu thập, nắm bắt, đối chiếu, xác minh thông tin gặp nhiều khó khăn…

Tiếp tục phối hợp bổ sung kịp thời

Sau khi hoàn thành bổ sung, cơ sở dữ liệu KTTT hiện nay tổng hợp đầy đủ thông tin, số liệu về các loại hình HTX, tổ hợp tác, quỹ tín dụng nhân dân; có nhiều tính năng “mở” như: tra cứu, thống kê, tổng hợp, báo cáo số liệu theo địa bàn, loại hình, lĩnh vực ngành nghề; giới thiệu chính sách pháp luật liên quan khu vực KTTT thông qua việc cập nhật liên tục các văn bản hướng dẫn, chính sách mới và quản trị dành cho các quản trị viên. Theo Phó giám đốc Sở Khoa học – công nghệ Nguyễn Thị Hiên, với cơ sở dữ liệu KTTT hiện nay rất thuận lợi cho việc tra cứu, khai thác thông tin liên quan đến khu vực KTTT của mọi đối tượng, tổ chức, cá nhân. Qua đó, giúp các sở, ngành có cơ sở để nghiên cứu, tham mưu thành phố các chính sách kịp thời, đúng, trúng nhằm hỗ trợ KTTT phát triển cũng như đánh giá đúng đóng góp của khu vực KTTT đối với sự phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Theo đồng chí Lương Minh Huệ, sau khi được bổ sung, cơ sở dữ liệu KTTT thành phố hiện nay đáp ứng yêu cầu phục vụ công việc; để số liệu được cập nhật liên tục vào phần mềm cơ sở dữ liệu bảo đảm tính thời sự, Liên minh đề nghị UBND thành phố ban hành “Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu KTTT thành phố” và giao Liên minh là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu nội dung quy chế. Ban chỉ đạo Phát triển KTTT thành phố bổ sung nội dung kiểm tra công tác “Quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu KTTT” vào chương trình làm việc hằng năm của Ban chỉ đạo với các sở, ngành, quận, huyện để tăng tính trách nhiệm của cán bộ phụ trách, cơ quan quản lý nhà nước về KTTT. Đề nghị UBND các quận, huyện, sở, ngành, các tổ chức liên quan tiếp tục phối hợp hơn nữa với Liên minh trong việc thường xuyên điều tra, khảo sát, cập nhật dữ liệu về KTTT trên địa bàn và theo lĩnh vực quản lý. Từ đó, để cơ sở dữ liệu KTTT là nguồn cơ sở dữ liệu cho các ngành, các cấp và địa phương trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, theo dõi, khai thác, sử dụng quản lý thông tin, số liệu chính xác, đầy đủ và kịp thời nhất về KTTT thành phố./.

Bài và ảnh: Ngọc Lan

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Previous
Next