QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ AN ĐỒNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

  • 29/01/2018
  • 16:03

Ngày 25/01/2018, Quỹ tín dụng nhân dân xã An Đồng, huyện An Dương tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2017 tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động năm 2017 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2018. Tới dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Liên minh HTX và DN thành phố, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Phòng, Bảo hiểm tiền gửi khu vực Đông Bắc bộ, Ngân hàng Hợp tác xã; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành, đoàn thể của xã An Đồng và các thành viên của Quỹ.


Năm 2017 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao của cán bộ, nhân viên Quỹ tín dụng nhân xã An Đồng, Quỹ đã thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội thành viên, bám sát hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, điều chỉnh lãi suất linh hoạt phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi làm thủ tục vay vốn. Quỹ tín dụng nhân xã An Đồng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra như: Tổng nguồn vốn năm 2017 là 40.447.000.000 đồng, cho vay thành viên là 27.219.926.000 đồng, không có nợ xấu, nộp ngân sách Nhà nước 42.467.000 đồng. Năm 2015 Quỹ tín dụng nhân xã An Đồng đã mở rộng địa bàn hoạt động sang xã Đồng Thái giúp thành viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, đã huy động được nguồn vốn tại chỗ góp phần đáp ứng nhu cầu dịch vụ, vốn kinh doanh và đời sống của các thành viên; góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tạo được lòng tin đối với nhân dân trong và ngoài địa phương; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới.

Đạt được kết quả như trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng Hợp tác xã và đặc biệt có sự cố gắng, tâm huyết của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Quỹ. Năm 2018 Quỹ tín dụng nhân xã An Đồng sẽ tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

– Phòng KTTCTV- 

  • Nguồn tin:

Luật hợp tác sửa đổi và các vấn đề cử tri quan tâm

Bài toán về nguồn nhân lực cho các Hợp tác xã nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Quá trình hình thành và phát triển Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng đổi mới để hội nhập, phát triển

Kinh tế và Đô thị Phát triển sản phẩm đặc trưng Ocop

Previous
Next