Tổng kết 20 năm Nghị quyết 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp

  • 24/11/2021
  • 14:58

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu khẩn trương tổng kết 20 năm Nghị quyết 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 8555/VPCP-NN ngày 23/11/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể (KTTT) và hợp tác xã (HTX), yêu cầu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm việc, thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

HTX-Tha-ng-Lo-i-jpeg-8292-1637689835.jpg

Sản xuất dầu FO-R của HTX Thắng Lợi đang mở ra hướng đi bền vững cho các HTX phi nông nghiệp. Trong ảnh: Giám đốc HTX Thắng Lợi Nguyễn Hữu Ký (người đứng thứ 2 từ trái sang) cùng cán bộ kỹ thuật và lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tại Nhà máy sản xuất dầu FO-R của HTX.

Sau 20 năm thực hiện Nghị Quyết 13-NQ/TW, cả nước có 27.342 HTX, 103 LH HTX và 73.000 tổ hợp tác, trong đó có khoảng 18.200 HTX nông nghiệp và 9.142 HTX phi nông nghiệp. Năm 2021, doanh thu bình quân của các HTX đạt 2.657 triệu đồng/HTX/năm, thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong HTX năm 2021 là 51,67 triệu đồng/người. Ngoài đóng góp trực tiếp của khu vực HTX vào tăng trưởng kinh tế chung, các HTX còn đóng góp gián tiếpthoong qua tác động tới kinh tế thành viên, HTX thành viên. Mô hình HTX tác động đến kinh tế thành viên thông qua tạo việc làm, giảm chi phí, tăng giá bán, góp phần cải thiện thu nhập, xoá đói giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương.

Mặc dù khu vực KTTTKTTT, HTX đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng sự phát triển của khu vực KTTT, HTX vẫn còn tồn tại hạn chế. Còn nhiều HTX yếu kém hoặc duy trì hoạt động ở mức trung bình, mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp một số dịch vụ thiết yếu cho thành viên. Thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa HTX và thành viên HTX, giữa các HTX với HTX và giữa HTX với doanh nghiệp. Do vậy, lợi ích mang lại cho thành viên chưa cao, chưa tạo động lực khuyết khích người dân gắn bó chặt chẽ với HTX. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật , công nghệ tiên tiến hiện đại của HTX vào quá trình sản xuất, kinh doanh còn hạn chế; quy mô sản xuất nhỏ lẻ; chưa xây dựng được chuỗi liên kết.

V.B

https://vnbusiness.vn/hop-tac-xa/tong-ket-20-nam-nghi-quyet-13-nq-tw-va-10-nam-thi-hanh-luat-hop-tac-xa-trong-linh-vuc-phi-nong-nghiep-1082426.html

  • Nguồn tin: