Quỹ tín dụng nhân dân Quốc Tuấn từng bước nâng cao uy tín, phát triển thành viên, tăng cường công tác huy động vốn, cho vay góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân và góp phần vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

  • 31/08/2023
  • 14:27

Quỹ TDND Quốc Tuấn, huyện huyện An Dương chính thức đi vào hoạt động kể từ năm 1995, trải qua 28 năm xây dựng và phát triển. Nhờ đồng bộ nhiều giải pháp, Quỹ TDND Quốc Tuấn đã không ngừng đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các phương thức huy động, đưa Quỹ ngày càng phát triển, tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững.

Hiện nay Quỹ TDND Quốc Tuấn hoạt động trên địa bàn 02 xã: Quốc Tuấn và Đặng Cương. Tổng số thành viên của Quỹ là 845 thành viên; tổng nguồn vốn là 69 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay là 54 tỷ đồng.

Quỹ TDND Quốc Tuấn cho thành viên vay trong các lĩnh vực: Sản xuất và chăn nuôi gia cầm, thủy sản; trồng hoa, cây cảnh; kinh doanh – dịch vụ, tiêu dùng… Vốn của Quỹ TDND Quốc Tuấn được khách hàng là thành viên vay sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, tập trung vào phát triển ngành nghề sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi… nhờ nguồn vốn vay của Quỹ nhiều hộ gia đình đã vươn lên làm giàu, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, hàng năm Quỹ TDND Quốc Tuấn tham gia hỗ trợ, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, thăm hỏi, động viên chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học… Quỹ đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với các thành viên, bà con nhân dân trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội xây dựng nông thôn mới tại địa phương, hạn chế tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi trong cộng đồng dân cư, đáp ứng nhu cầu vốn phát triển kinh tế của nhân dân và khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước về củng cố phát triển hệ thống Quỹ TDND là cần thiết.

Thời gian tới, để đáp ứng với sự phát triển trong tình hình mới, Quỹ TDND Quốc Tuấn tập trung vào nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan như Luật HTX 2023, Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn, chủ động nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Mặt khác, đối với đội ngũ lãnh đạo, Hội đồng quản trị luôn đổi mới về cách nghĩ, cách làm, vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn tại địa phương để Quỹ TDND Quốc Tuấn phát triển ổn định và an toàn.

Một số hình ảnh hoạt động của Quỹ TDND Quốc Tuấn

Trụ sở hoạt động của Quỹ TDND xã Quốc Tuấn
Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của Quỹ TDND Quốc Tuấn

Hộ gia đình trên địa bàn xã được vay vốn của Quỹ TDND Quốc Tuấn đầu tư nuội gà đẻ siêu trứng

Phòng TTTT

  • Nguồn tin:

Luật hợp tác sửa đổi và các vấn đề cử tri quan tâm

Bài toán về nguồn nhân lực cho các Hợp tác xã nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Quá trình hình thành và phát triển Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng đổi mới để hội nhập, phát triển

Kinh tế và Đô thị Phát triển sản phẩm đặc trưng Ocop

Previous
Next