Liên minh HTX thành phố kính gửi các HTX, DN thành viên thông báo của Sở Công Thương về việc tham gia khu trưng bày và thương mại các sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực địa phương tại Techfest HaiPhong 2023

  • 28/08/2023
  • 15:07

  • Nguồn tin:

Luật hợp tác sửa đổi và các vấn đề cử tri quan tâm

Bài toán về nguồn nhân lực cho các Hợp tác xã nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Quá trình hình thành và phát triển Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng đổi mới để hội nhập, phát triển

Kinh tế và Đô thị Phát triển sản phẩm đặc trưng Ocop

Previous
Next