Hội nghị công bố Quyết định kiện toàn Bí thư Chi bộ Cơ quan Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

  • 24/02/2023
  • 16:02

Ngày 21/02/2023, tại Liên minh HTX thành phố đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về kiện toàn Bí thư Chi bộ Cơ quan Liên minh HTX thành phố, Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Thanh, Uy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối; đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Cơ quan Liên minh HTX thành phố.

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố trao Quyết định cho đồng chí Ngô Ngọc Khánh

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố chỉ định đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố giữ chức Bí thư Chi bộ Cơ quan Liên minh HTX thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thanh đề nghị Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ Đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tham mưu, triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ khu vực KTTT, HTX theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Luật HTX sửa đổi; xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng…

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Bí thư Chi bộ Cơ quan Liên minh HTX thành phố tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tập lãnh đạo và cán bộ, Đảng viên Chi bộ, với cương vị và trọng trách công tác mới, sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, thống nhất cùng với Thương trực và tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Chi bộ Cơ quan Liên minh HTX thành phố triển khai thực hiện toàn diện, kịp thời, hiệu quả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao năm 2023 và những năm tiếp theo./.

Đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Đoàn công tác và các đồng chí trong Cấp ủy chụp ảnh lưu niệm

Phòng TTTT

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: “Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012 – Điều kiện cần để các Hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững”

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Kinh tế đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa phục vụ tiêu dùng, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên Đán

Đối thoại: Gỡ khó cho Hợp tác xã trong thực hiện chuyển đổi số

Kinh tế và đô thị: Kinh tế tập thể thành phố một năm nhìn lại

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Previous
Next