Hiệp hội Vận tải đoàn kết An Lư tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2021

  • 20/07/2021
  • 14:16

Ngày 17/7/2021, Hiệp hội Vận tải đoàn kết An Lư, huyện Thủy Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm. Tới dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Liên minh HTX và DN thành phố; Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Lư và các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội.

Sáu tháng đầu năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp vận tải biển gặp nhiều khó khăn, cước vận chuyển thấp, lượng hàng hóa giảm, giá nhiên liệu tăng… Hiệp hội đã cùng với các doanh nghiệp thành viên vượt lên khó khăn, thách thức vừa phòng chống dịch phát triển ngành nghề dịch vụ vận tải; tích cực tham gia các công tác xã hội, ủng hộ gia đình chính sách, hộ nghèo góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Sáu tháng cuối năm, Hiệp hội tập trung vào xây dựng, củng cố lại hoạt động: thành lập Chi bộ đảng, liên kết đào tạo thuyền viên, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ…

Cũng tại Hội nghị Hiệp hội Vận tải đoàn kết An Lư đã ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hiệp hội; kết nạp 04 Doanh nghiệp vận tải là thành viên và công bố Quyết định thành lập và ra mắt bộ máy lãnh đạo Công ty Cổ phần Hiệp hội vận tải đoàn kết An Lư (đơn vị trực thuộc Hiệp hội)./.

Phòng KTTCTV-LMHTXDN

 

 

  • Nguồn tin: