Đại hội đại biểu thành viên thường niên Quỹ tín dụng nhân dân An Đồng năm 2022

  • 18/01/2023
  • 15:11

Ngày 11/01/2023, Quỹ tín dụng nhân dân An Đồng, huyện An Dương tổ chức Đại hội thường niên năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hữu Đạo, Phó Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, đại diện lãnh đạo NHNN chi nhánh Hải Phòng, các ngành đoàn thể xã An Đồng cùng các đại biểu thành viên tiêu biểu của hợp tác xã đã đến dự.

Trong năm 2022, hoạt động của Quỹ  gặp không ít khó khăn nhưng Quỹ luôn lấy tôn chỉ mục đích “tương trợ thành viên” là mục tiêu hoạt động, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nhưng QTDND An Đồng luôn bám sát những Thông tư hướng dẫn của NHNN Việt Nam, những Công văn chỉ đạo của NHNN chi nhánh Hải Phòng về hoạt động trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ Ngân hàng, chủ động triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ thành viên về vốn, giảm lãi suất cho vay so với năm trước từ 0,5 – 1%/năm cho một số thành viên bằng chính nguồn lực của Quỹ. Với lợi thế gần dân, sát dân, hiểu dân, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đã đưa ra các giải pháp kinh doanh linh hoạt giúp Quỹ hoạt động ngày càng phát triển và khẳng định được vai trò, vị trí của loại hình kinh tế Hợp tác xã trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Nhờ đó, kết quả hoạt động kinh doanh của Quỹ trong năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực, kinh tế vĩ mô ổn định, các chỉ tiêu kinh tế đều tăng trưởng cao so với năm 2021, cụ thể: tổng nguồn vốn tăng 35,8%; huy động tiền gửi tăng 19,9%; cho vay thành viên tăng 39,1%; vốn điều lệ tăng 4%; tổng số thành viên tăng 4,4%; nộp ngân sách nhà nước tăng 73%, lợi nhuận sau thuế tăng 85,9%. Đây là nền tảng quan trọng, là niềm tự hào để QTDND An Đồng tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2023, đó là: tổng nguồn vốn đạt 91 tỷ đồng; huy động tiền gửi đạt 74 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 90 tỷ đồng; vốn điều lệ đạt 3.310.000.000 đồng; lợi nhuận đạt 910.000.000 đồng; nâng tổng số thành viên lên 835 người.

Tháng 10 năm 2022 theo Quy định của Thành phố Hải Phòng QTDND An Đồng đã thành lập tổ chức Công đoàn với 9 đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó, trong năm 2022 Quỹ đã trích tiền ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa xã An Đồng với số tiền là 2.000.000 đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa thôn Bạch Mai là 1.000.000 đồng.

Bà Phạm Thị Kim Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân An Đồng phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, Ủy ban nhân dân xã An Đồng và Quỹ tín dụng nhân dân An Đồng biểu dương, khen thưởng.

Bà Phạm Thị Kim Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân An Đồng trao quà cho 3 tập thể

Năm 2023, Quỹ tín dụng nhân dân An Đồng tiếp tục thực hiện mục tiêu: Nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ; thực hiện tốt mục tiêu “Vực lại kinh tế sau đại dịch để phát triển kinh tế xã hội”, phát huy nội lực để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 an toàn, có hiệu quả./.

  • -Phòng.KTTCTV-
  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: “Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012 – Điều kiện cần để các Hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững”

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Kinh tế đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa phục vụ tiêu dùng, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên Đán

Đối thoại: Gỡ khó cho Hợp tác xã trong thực hiện chuyển đổi số

Kinh tế và đô thị: Kinh tế tập thể thành phố một năm nhìn lại

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Previous
Next