Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 (Triển lãm) được tổ chức trong 03 ngày 20, 21, 22/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Triển lãm là sự kiện quan trọng của hơn 26.000 hợp tác xã (HTX), 100 liên hiệp HTX, gần 120.000 tổ hợp tác, hơn 10 triệu cán bộ, thành viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam từ trung ương đến các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  • 04/12/2020
  • 08:13
Đến với Triển lãm quý vị, khách tham quan sẽ được chứng kiến những thành tựu nổi bật; xu thế phát triển tất yếu và những đóng góp quan trọng, tích cực, toàn diện của khu vực kinh tế tập thể, HTX đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội bền vững của đất nước; vai trò nòng cốt cua hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể, HTX.
Triển lãm là tư liệu quý, phục vụ:
– Nghiên cứu, hoạch định cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX phù hợp với kinh tế thị trường, kinh tế bao trùm, kinh tế chia sẻ, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng
– Nghiên cứu, tìm hiểu bản chất, giá trị, vị trí, vai trò và đóng góp quan trọng, toàn diện của kinh tế tập thể, HTX trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
– Thúc đẩy khới nghiệp sáng tạo, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, liên kết phát triển chuỗi giá trị bền vững trong nước và quốc tế,…
Không gian Triển lãm:
Chương trình Triển lãm:
  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Những điển hình tiên tiến trong xây dựng kinh tế tập thể thành phố

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Previous
Next