Thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

  • 02/04/2021
  • 15:35
Số/ký hiệu 45/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/03/2021
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tệp đính kèm Thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

 

  • Nguồn tin:

Chưa xứng tiềm năng

Những năm qua, mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo nhiều cơ chế, chính sách song khu vực kinh tế tập thể,