Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

  • 29/01/2021
  • 09:58

Ngày 29/1/2021 Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố đã ban hành Thông báo số 05/TB-LMHTXDN về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID tại cơ quan Liên minh HTX và DN thành phố và các đơn vị thành viên trong tình hình mới.

File đính kèm: Thông báo số 05

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Previous
Next