Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

  • 14/12/2020
  • 15:10
Số/ký hiệu 1804/QĐ-Ttg
Ngày ban hành 13/11/2020
Người ký Trịnh Đình Dũng
Trích yếu Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025
  • Nguồn tin:

Chưa xứng tiềm năng

Những năm qua, mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo nhiều cơ chế, chính sách song khu vực kinh tế tập thể,