Phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2021-2025

  • 17/06/2021
  • 08:34

Số ký hiệu: 143/KH-UBND

Ngày ban hành: 16/06/2021

Người ký: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ

Trích yếu: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2021-2025

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Nông nghiệp và PTNT

  • Nguồn tin:

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

Previous
Next