Nghiệm thu và bàn giao hệ thống lạnh của kho lạnh, nhãn mác, bao bì, tem truy suất nguồn gốc cho Hợp tác xã SXKD dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo  

  • 14/12/2020
  • 11:05

 

Sáng ngày 8/12/2020, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tổ chức Nghiệm thu và bàn giao hệ thống lạnh của kho lạnh, nhãn mác, bao bì, tem truy suất nguồn gốc cho Hợp tác xã SXKD dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo. Đây là chương trình thuộc dự án: “Xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị” trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thông qua Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư trực tiếp khảo sát, đầu tư theo Quyết định số 37/QĐ-LMHTX ngày 20/02/2019 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đoàn công tác làm việc với Hợp tác xã

Tham dự buổi nghiệm thu và bàn giao có ông Vũ Quang  Phong -Tổng Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư và cán bộ chuyên môn thuộc Trung tâm;  Ông Nguyễn Hữu Đạo, Phó Chủ tịch và cán bộ chuyên môn thuộc Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng; lãnh đạo UBND xã Thắng Thủy và các thành viên Hội đồng quản trị Hợp tác xã SXKD dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy.

Báo cáo với Đoàn công tác, bà Cao Thị Hằng, Giám đốc HTX rất phấn khởi khi được Liên minh HTX và DN thành phố lựa chọn và đề xuất với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để HTX  SXKD dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy tham gia vào dự án: “Xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị năm 2020” . Trong thời gian qua, HTX đã nâng cao được sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương và đã có một phần tích lũy để đầu tư vào phát triển sản xuất sản phẩm phục vụ xuất khẩu mang lại nhiều lợi ích  thiết thực cho các thành viên. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống máy làm lạnh trong kho lạnh đã cũ, xuống cấp, không thể chạy âm độ để bảo quản rau, củ xuất khẩu;  chưa xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm của HTX, khó khăn trong việc quảng bá giới thiệu sản phẩm….

Do đó, việc HTX nhận được sự hỗ trợ của Liên minh HTX Việt Nam, gồm: lắp đặt hệ thống giàn lạnh của kho lạnh (máy nén công suất 15hp, dàn lạnh 14.9/80-15hp, tủ điều khiển và 5000 tem truy xuất nguồn gốc, 5000 túi lưới và nhãn mác sản phẩm của HTX) là sự quan tâm kịp thời giúp HTX nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ kho lạnh bảo quản sản phẩm với số lượng lớn và thời gian dài; Là diều kiện cần thiêt để HTX liên kết với doanh nghiệp và hộ sản xuất  xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm cho, nâng cao năng lực cạnh tranh của HTX.

Phát biểu tại bàn giao, Ông Nguyễn Hữu Đạo, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng đề nghị Hợp tác xã  quản lý, vận hành thiết bị đảm bảo hiệu quả và  đưa thiết bị vào danh mục tài sản không chia của HTX. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho HTX Thắng Thủy triển khai xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bền vững./.

  • – HA. P. KTTCTV-
  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 3-2022

Previous
Next