Liên minh HTX và DN thành phố phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Bắc bộ tập huấn nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới

  • 28/11/2022
  • 11:12

Ngày 25/11/2022, Liên minh HTX và DN thành phố phối hợp Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Bắc bộ tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, đặc biệt là cán bộ cơ sở. Tham dự lớp tập huấn là các cán bộ, nhân viên các Phòng, Trung tâm thuộc Liên minh HTX và DN hành phố.

Nội dung Chương trình tập huấn gồm 06 chuyên đề liên quan đến 03 nhóm: Các nội dung cơ bản về xây dựng NTM; nội dung trọng tâm trong xây dựng NTM; nghiệp vụ kỹ năng xây dựng NTM. Trong đó tập trung vào nội dung phát triển sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực của địa phương. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hải Phòng với mong muốn phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Hải Phòng. Hiện thành phố đã có 126 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, trong đó 42 sản phẩm đạt 4 sao, 79 sản phẩm đạt 3 sao, 5 sản phẩm hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan chức năng  xét công nhận 5 sao.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao năng lực, kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ của các Phòng, Trung tâm thuộc Liên minh về công tác xây dựng nông thôn mới, thông qua lớp tập huấn, các học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tư vấn, hỗ trợ các HTX, đơn vị thành viên tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, phát triển các sản phẩm OCOP, củng cố kiến thức, kỹ năng để tập trung tham mưu, đề xuất phối hợp với các ngành, địa phương liên quan triển khai có hiệu quả công tác xây dựng NTM trên địa bàn thành phố./.

Một số hình ảnh tại Lớp tập huấn

Đ/c Phạm Sỹ Hiệp – Giám đốc Trung tâm Đào tạo phát biểu tại Lớp tập huấn
Báo cáo viên Giang Hồng Tuyến – Chi cục Phát triển Nông thôn trình bày các chuyên đề

Phòng TTTT

  • Nguồn tin:

Kinh tế đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa phục vụ tiêu dùng, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên Đán

Đối thoại: Gỡ khó cho Hợp tác xã trong thực hiện chuyển đổi số

Kinh tế và đô thị: Kinh tế tập thể thành phố một năm nhìn lại

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Những điển hình tiên tiến trong xây dựng kinh tế tập thể thành phố

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Previous
Next