Liên minh HTX thành phố hỗ trợ 30 đơn vị giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm

  • 24/02/2023
  • 16:04

(HP)- Theo báo cáo của Liên minh HTX thành phố, trong năm 2022 và tháng 1-2023, Liên minh hỗ trợ 30 đơn vị thành viên giới, ký hợp đồng cung ứng, tiêu thụ sản phẩm tới các địa phương, các siêu thị. Trong đó, nhiều đơn vị như Công ty TNHH Quang Hải, Công ty CP thực phẩm Bình Minh, Công ty Cổ phần thực phẩm Trường Xanh, HTX Thủ công mỹ nghệ Đồng Minh, HTX Nuôi trồng thủy sản sông Hóa…ký được nhiều hợp đồng với các đối tác trong việc mở đại lý, tiêu thụ sản phẩm.

Năm 2023, Liên minh HTX thành phố phối hợp với Sở Công thương tiếp tục triển khai, Sở Nông nghiệp và PTNT, các quận, huyện tiếp tục triển khai các chương trình, giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, triển khai hiệu quả hoạt động các hội đồng ngành, kết nối các ngân hàng, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, giải quyết khó khăn về vốn của doanh nghiệp trong quá trình phục hồi và khởi nghiệp cho các đơn vị thành viên./.

Gia Hưng

Gian hàng của Công ty CP thực phẩm sạch Bình Minh Việt Nam tham gia Hội chợ tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp
Gian hàng của Công ty CPTM thực phẩm Trường Xanh tham gia Hội chợ
  • Nguồn tin:

Xây dựng nông thôn mới – Cần sự thay đổi mới của các hợp tác xã

Kinh tế và Đô thị: Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Phát triển KTTT, HTX gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kinh tế và đô thị: “Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012 – Điều kiện cần để các Hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững”

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Previous
Next