Giai đoạn 2016 – 2020, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài. Nhiều loại hình, mô hình kinh tế tập thể, HTX của các tỉnh, TP trên cả nước hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường hệ thống chính trị ở cơ sở.

  • 04/12/2020
  • 08:15

Theo thống kê của Liên minh HTX Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2020, cả nước đã thành lập mới 10.749 HTX (tăng 2,6 lần so với giai đoạn 2011 – 2015), 81 liên hiệp HTX, 15.849 tổ hợp tác (THT). Đến cuối năm 2020, cả nước có 26.040 HTX (tăng 5.625 HTX so với năm 2015, tăng bình quân 3,6%/năm), 100 liên hiệp HTX và 119.000 THT.

Các HTX, liên hiệp HTX, THT thu hút 8,1 triệu thành viên, chủ yếu là đại diện hộ cá thể, cá nhân ở địa bàn nông thôn tham gia (chiếm 33% tổng số hộ cá thể ở địa bàn nông thôn), tăng 4,5% so với năm 2015, tác động trực tiếp đến đời sống, thu nhập và sức mua của gần 30 triệu người.

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng góp lớn cho sự phát triển chung của cả nước. Ảnh minh họa.

Đến cuối năm 2020, hơn 96% các HTX đã chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, phù hợp với Luật HTX năm 2012. Tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt 59% (tăng 3 lần so với năm 2015). Đến nay, cả nước có 1.292 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; 3.220 HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, tăng 6,8 lần so với năm 2015.

Khu vực kinh tế tập thể, HTX đã đóng góp trực tiếp vào GDP của cả nước trung bình khoảng 4,8%/năm; đóng góp gián tiếp trên 30% GDP cả nước thông qua giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên. HTX, liên hiệp HTX, THT sản xuất và cung ứng cho thị trường từ 18% – 32% hàng lương thực, thực phẩm và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác, góp phần vào ổn định giá cả thị trường và kiềm chế lạm phát. Đặc biệt là thu hút hơn 3 triệu lao động, tăng thu nhập cho người lao động, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, trong giai đoạn 2021 – 2025, khu vực kinh tế tập thể, HTX tiếp tục đặt mục tiêu phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác trong các ngành nghề, lĩnh vực, thành phần kinh tế và địa bàn, nhất là khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phù hợp với điều kiện của các địa phương.

Đẩy mạnh thu hút hộ cá thể tham gia HTX, THT, phát triển cả số lượng, qui mô, chất lượng và hiệu quả; HTX, liên hiệp HTX và THT sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm với vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; và đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên…

  • Nguồn tin:

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

Previous
Next