Hướng đi mới của HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tân Vũ

  • 18/05/2018
  • 14:06

Hiện nay, trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng có 12 hợp tác xã (HTX) hoạt động theo Luật HTX năm 2012 trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và nuôi trồng thủy sản… Các HTX kiểu mới đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế và ổn định an ninh trật tự địa phương.

Hội đồng quản trị HTX thăm hộ thành viên nuôi trồng thủy sản

HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp (SXKD DVNN) Tân Vũ là một trong những HTX điển hình của quận Hải An, với 317 hộ và 678 thành viên, HTX đang quản lý 52 ha đất nông nghiệp trồng lúa và 54,14 ha đất nuôi trồng thủy sản. Sau khi chuyển đổi tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012, hoạt động của HTX đã từng bước đi vào ổn định, nhất là khâu tổ chức dịch vụ cung cấp nước phục vụ các hộ sản xuất, nuôi trồng thủy sản; HTX còn tập trung đầu tư cải tạo hệ thống mương tưới tiêu, nạo vét kênh mương nhằm ổn định và nâng cao chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất không bị ô nhiễm, từ đó cũng tạo thêm việc làm cho thành viên và người lao động. Các hộ bước đầu đã có thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng lên; sản phẩm của HTX là các loại thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh, không sử dụng các chất cấm trong sản xuất và bảo quản, giữ thương hiệu cho sản phẩm thủy sản của địa phương.

Tuy nhiên, đối với 52 ha diện tích trồng lúa của HTX hiện nay cấy lúa kém hiệu quả do ảnh hưởng môi trường ngày càng cao của khu công nghiệp, HTX đã chủ động xây dựng phương án chuyển đổi diện tích này sang nuôi trồng thủy sản và bước đầu cho thấy hiệu quả cao hơn nhiều so với việc trồng lúa mở ra hướng đi mới sáng tạo, tư duy đột phá trong sản xuất, dựa trên lợi thế sẵn có để HTX trở thành mô hình HTX kiểu mới, làm ăn có hiệu quả, là chỗ dựa vững chắc cho kinh tế hộ gia đình tại địa phương./.

Bùi Phương – Phòng TTTT

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Previous
Next