HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Cấp Tiến (huyện Tiên Lãng): Tiếp tục hỗ trợ “giải cứu” 80 tấn khoai tây

  • 26/02/2021
  • 08:53

HP)- Giám đốc HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Cấp Tiến Phan Văn Tụ cho biết, hiện 5 ha khoai tây với sản lượng khoảng 80 tấn sắp đến kỳ thu hoạch của các hộ sản xuất trong HTX đang gặp khó khăn về tiêu thụ. Trước vụ sản xuất, toàn bộ diện tích khoai tây trồng được HTX liên kết với Công ty TNHH Bằng Yên (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bao tiêu. Tuy nhiên, do tỉnh Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nên việc bao tiêu không thể thực hiện. Vì vậy, hiện HTX đề xuất Đảng ủy, UBND xã Cấp Tiến có phương án kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cán bộ, nhân dân ủng hộ mua khoai tây để hỗ trợ các hộ sản xuất.

Trước đó, gần 19 nghìn bắp cải của các hộ sản xuất trong HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Cấp Tiến được “giải cứu” thành công trong 2 ngày 18 và 19-2 khi việc liên kết tiêu thụ với HTX dịch vụ nông nghiệp Thành Công, ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương không thể thực hiện cũng do dịch bệnh COVID-19./.

Lan Anh

  • Nguồn tin:

Chưa xứng tiềm năng

Những năm qua, mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo nhiều cơ chế, chính sách song khu vực kinh tế tập thể,