Hợp tác xã SXKD Dịch vụ nông nghiệp Tân Vũ tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2021-2026

  • 22/11/2021
  • 07:29

Ngày 18/11/2021, Hợp tác xã SXKD Dịch vụ nông nghiệp Tân Vũ tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Hữu Đạo, Phó Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố, lãnh đạo phòng chuyên môn của Quận, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, các ngành đoàn thể phường Tràng Cát cùng 78 đại biểu thành viên tiêu biểu của hợp tác xã đã đến dự.

Đồng chí Tạ Đình Kính – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX trình bày báo cáo tại Đại hội

Từ sau khi thực hiện chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, Hợp tác xã SXKDDV Nông nghiệp Tân Vũ luôn khắc phục khó khăn, đầu tư, cải tạo hệ thống ngăn mặn, hệ thống mương máng và duy trì phát triển vùng nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm và thu nhập cho thành viên. Tuy nhiên từ cuối năm 2019 đến nay, HTX gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức nuôi trồng thủy sản do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh Covid – 19 kéo dài và liên quan đến các dự án quy hoạch trên địa bàn..

Nhiệm kỳ 2021-2026, HTX tập trung vào đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống mương cấp, thoát nước, khuyến khích các hộ thành viên áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật để nâng cao năng xuất, chất lượng, sản lượng nuôi trồng thủy sản, tìm đầu ra ổn định cho thành viên. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, HTX thực hiện chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh nhằm tạo việc làm cho người lao động và thành viên HTX.

Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị HTX nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 thành viên. Ông Tạ Đình Kính được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX; Ông Phạm Hữu Trí giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát HTX.

Đ/c Nguyễn Hữu Đạo, Phó Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Đạo, Phó Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố đã ghi nhận những cố gắng, tinh thần đoàn kết của các thành viên Hợp tác xã trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị HTX nhiệm kỳ 2021-2026 cần chủ động mở thêm các hoạt động dịch vụ phù hợp với điều kiện của HTX và tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho  thành viên HTX./.

  • -Phòng KTTCTV-

 

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Những điển hình tiên tiến trong xây dựng kinh tế tập thể thành phố

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Previous
Next