Hội nghị Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX & DN TP Hải Phòng Khóa IV nhiệm kỳ 2012-2017

  • 12/09/2012
  • 09:31

Sáng 12/09/2012, Liên minh HTX & DN TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ủy ban Kiêm tra Liên minh HTX & DN, Khóa IV,Nhiệm kỳ 2012-2017.

Hội nghị Chủ tịch Liên minh HTX & DN thông báo các Quyết định số 1458/QĐ-CT về việc công nhận Ban Chấp hành; Quyết định số 1468/QĐ-UBND, ngày 6/9/2012 về việc công nhận Điều lệ Liên minh HTX & DN TP Hải Phòng của UBND TP Hải Phòng, Quyết định số: 528/QĐ-LMHTXVN ngày 20/7/2012 về việc chuẩn y Ban Chấp hành Liên minh HTX &DN thành phố Hải Phòng Khóa IV nhiệm kỳ 2012-2017 của Liên minh HTX Việt Nam.

Tại Hội nghị, các Ủy viên Ban Thường vụ đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho các dự thảo về chương trình làm việc toàn khóa, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Liên minh HTX & DN, phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên của Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đào Quốc Khánh – Chủ tịch Liên minh HTX & DN TP Hải Phòng Khóa IV, Nhiệm kỳ 2012-2017 đã thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm của Liên minh HTX & DN TP trong thời gian tới, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cá nhân có liên quan tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh các dự thảo thông qua Ban Thường vụ trước khi báo cáo Ban Chấp hành vào cuối tháng 9/2012./.

(Minh Hoàng – TTTV)

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 3-2022

Previous
Next