Hỗ trợ HTX tiêu thụ nông sản để ứng phó với dịch Covid-19

  • 24/05/2021
  • 14:00

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Trong khó khăn chung, hoạt động kinh tế và đời sống của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX và thành viên cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là các tỉnh có nhiều nguồn lây nhiễm như Bắc Giang, Bắc Ninh…

Tiếp theo các văn bản được ban hành gần đây, để hỗ trợ các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX và các thành viên trong phòng, chống dịch Covid-19, ổn định sản xuất, kinh doanh, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành công văn số 312/LMHTXVN-VP ngày 22/5 đề nghị các uỷ viên Ban Chấp hành, Liên minh HTX cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ về phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ thành viên khắc phục khó khăn.

Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lưu ý: toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các cấp tỉnh, các thành viên của tổ hợp tác, HTX và liên hiệp HTX thường xuyên quán triệt, gương mẫu thực hiện đúng chủ trương của Đảng, quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các cấp ủy, chính quyền địa phương về phòng, chống dịch Covid-19. Liên minh HTX cấp tỉnh thường xuyên tuyên truyền, động viên, giám sát, đôn đốc các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX và các thành viên thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đời sống cho các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX và thành viên gặp nhiều khó khăn, bị thiệt hại do dịch Covid-19, công văn số 312/LMHTXVN-VP đã nêu ra các biện pháp để hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thực hiện.

Hop-tac-xa-9290-1621782661.jpg

Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ các HTX tiêu thụ nông sản vào tháng 3 năm 2021.

Liên minh HTX cấp tỉnh theo dõi kịp thời, nắm bắt khó khăn, vướng mắc thiệt hại về sản xuất, kinh doanh và đời sống của THT, HTX, liên hiệp HTX và các thành viên để báo cáo, phản ánh và đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, Liên minh HTX Việt Nam các giải pháp hỗ trợ, nhất là các địa bàn cách lý, giãn cách xã hội; chủ động, tích cực huy động các nguồn lực có sẵn và các nguồn lực khác để hỗ trợ thành viên.

Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư, Trung tâm Phát triển thương mại và Đầu tư trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam khẩn trương và chủ động hợp đồng trực tiếp, hỗ trợ kết nối với Saigon Coop, Big C, các doanh nghiệp phân phối bán lẻ và mạng lưới HTX, Liên hiệp HTX thương mại trên địa bàn cả nước để tiến hành thu sản phẩm cho tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX.

Liên minh HTX cấp tỉnh nắm chắc nhu cầu và năng lực tiêu thụ hàng hóa nông sản, thực phẩm của các HTX, liên hiệp HTX thương mại để kết nối cung-cầu, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn và các tỉnh thành phố khác.

Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam rà soát và thực hiện việc gia hạn nợ, cơ cấu lại nội dung cho các khoản vay của HTX bị thiệt hại do dịch Covid-19, phù hợp với quy định của pháp luật; đồng thời tạo điều kiện cho các HTX vay vốn phục hồi sản xuất, kinh doanh.

“Liên minh HTX cấp tỉnh nơi xảy ra dịch Covid-19 báo cáo và đề xuất kịp thời việc hỗ trợ cho các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX và các thành viên để Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam xem xét trên cơ sở khả năng nguồn lực của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam”, công văn nhấn mạnh.

Trước đó, với tinh thần tương thân tương ái và “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam cũng đã ban hành Nghị quyết số 88/NQ-LMHTXVN ngày 22/3/2021 yêu cầu hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thực hiện biện pháp để có nguồn lực hỗ trợ cho tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX và thành viên khắc phục thiệt hại do dịch Covid-19 và thiên tai.

“Các Ủy viên Ban Chấp hành, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Liên minh HTX Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp và Liên minh HTX cấp tỉnh đóng góp tối thiểu 1 ngày lương, HTX nông nghiệp và HTX phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả, Quỹ tín dụng nhân dân, cá nhân và tổ chức là thành viên tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, doanh nghiệp liên kết cấp quốc gia đóng góp tài chính; tổ chức cá nhân gửi các khoản đóng góp về Liên minh HTX cấp tỉnh để sử dụng hỗ trợ thành viên trên địa bàn và địa phương khác đảm bảo công khai, minh bạch”, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam kêu gọi.

Khẩn trương xây dựng Đề án thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và dịch bệnh cho các thành viên là tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX phù hợp với quy định pháp luật.

Chia lửa với Bắc Giang và Bắc Ninh

Thành lập Tổ công tác hỗ trợ tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam làm Tổ trưởng.

Hiện nay, Bắc Giang và Bắc Ninh có nhiều nguồn bị nhiễm Covid-19 làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của người dân, tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX. Theo đề nghị của Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, Liên minh HTX Việt Nam đã khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ.

Một Tổ công tác được thành lập do Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh làm tổ trưởng nhằm hỗ trợ cho các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Tổ công tác này có nhiệm vụ hỗ trợ, góp phần giải quyết khó khăn đời sống cho người dân. “Sử dụng nguồn tài chính của ngành để hỗ trợ cho người dân, trong đó có thành viên tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là 200 triệu đồng và tỉnh Bắc Ninh là 100 triệu đồng thông qua Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh”, công văn nêu rõ.

Để khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam cũng yêu cầu Liên minh HTX 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh của các HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác. Cung cấp các thông tin liên quan đến tên, địa chỉ, số lượng, chất lượng điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đơn vị chức năng của Liên minh HTX Việt Nam (Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư, Trung tâm Phát triển thương mại và Đầu tư) và Liên minh HTX thành phố lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh…) để kết nối tiêu thụ.

Bên cạnh đó, Trung Tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư, Trung tâm Phát triển thương mại và Đầu tư, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố khác chủ động phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang và Liên minh HTX Bắc Ninh thực hiện các biện pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đời sống cho các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX và thành viên đã được nêu trong công văn.

Huyền Trang

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Previous
Next