Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị về công tác chuẩn bị Đại hội

  • 14/12/2020
  • 14:30

Chiều ngày 11/12, tại trụ sở Liên minh HTX Việt Nam, Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tham dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương.

Thực hiện Kết luận của Ban Bí thư số 78-KL/TW ngày 10/6/2020 về tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; đến nay, Liên minh HTX cấp tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội, Liên minh HTX Việt Nam hoàn thành công việc chuẩn bị và các sự kiện phục vụ Đại hội.

Tại cuộc họp, Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam báo cáo một số nội dung chủ yếu về công tác tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 như Ban hành Nghị quyết, Kế hoạch tổ chức; phối hợp với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Cán sự Đảng ủy Nhân dân tỉnh, Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội Liên minh HTX cấp tỉnh; kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI; Triển lãm Thành tựu phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo báo cáo Đại hội Liên minh HTX cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức thành công tốt đẹp với sự chuẩn bị công phu, cầu thị nghiêm túc. Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần này là sự kiện chính trị quan trọng của hệ thống, đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, Điều lệ và kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2016 – 2020; Quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ; Bầu Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thống nhất điều lệ (sửa đổi). Trong thời gian diễn ra đại hội, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020. Với bối cảnh còn nhiều khó khăn, cơ quan Liên minh HTX Việt Nam đã rất nỗ lực, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình phục vụ cho Đại hội Liên minh HTX Việt Nam.

Đại diện Hội nông dân phát biểu tại Hội nghị

Qua các ý kiến đóng góp, nhìn chung lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương đều đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần này, các đồng chí mong rằng Liên minh HTX Việt Nam trong thời gian tới ngày càng phát huy, khẳng định được vai trò của mình trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 3-2022

Previous
Next