Chương trình số 503/CTr-LMHTXVN về tiêu thụ sản phẩm cho HTX Sơ đồ quy trình hỗ trợ xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc

  • 13/08/2021
  • 09:48

Sáng ngày 12/8, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra cuộc họp trực tuyến giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với các tỉnh, thành phố về triển khai chương trình 503/CTr-LMHTXVN về tiêu thụ sản phẩm cho HTX. Cổng thông tin VCA xin giới thiệu quy trình xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc của trung tâm phát triển thương mại và đầu tư.

Quang Trung

  • Nguồn tin:

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

Previous
Next