Chúc mừng sinh nhật tháng 7 cho đoàn viên Công đoàn cơ quan Liên minh HTX và DN thành phố

  • 04/08/2022
  • 14:15

Công đoàn cơ quan Liên minh HTX và DN thành phố chú trọng, quan tâm đến đời sống tinh thần của Đoàn viên.

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Liên minh HTX và DN thành phố, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ quan, Ban Chấp hành công đoàn cơ quan tổ chức sinh nhật cho đoàn viên có ngày sinh trong tháng 7.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa, nó không chỉ góp phần gắn kết các thành viên trong cơ quan mà còn đem đến niềm vui, động lực làm việc; thể hiện sự sẻ chia, động viên khích lệ và sự quan tâm của đồng chí Thủ trưởng, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan, góp phần động viên tinh thần để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng nhau đoàn kết, đóng góp công sức và trí tuệ của mình cho hoạt động chung của cơ quan./.

Đ/c Lương Minh Huệ – Thủ trưởng cơ quan tặng hoa chúc mừng sinh nhật Đ/c Phạm Sỹ Hiệp – Đoàn viên công đoàn cơ quan, Giám đốc Trung tâm đào tạo

 

Phòng TTTT

  • Nguồn tin:

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

Previous
Next