• Tin mới:

 CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

  • 29/01/2018
  • 16:01

Chiều ngày 24/01/2018, Hợp tác xã SXKDDV Nông nghiệp Tân Vũ, phường Tràng Cát, quận Hải An tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2017 tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ năm 2017 và đề ra phương hướng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm 2018.

Năm 2016, Hợp tác xã SXKDDV Nông nghiệp Tân Vũ đã thực hiện chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Tuy mới chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 nhưng bước đầu HTX đã đạt được những kết quả trong sản xuất, kinh doanh, duy trì phát triển vùng nuôi trồng thủy sản, đầu tư cải tạo hệ thống ngăn mặn, hệ thống mương máng. Tổng doanh thu của HTX năm 2017 là 503.121.000 đồng, thu nhập bình quân của người lao động 5 triệu đồng/ tháng. Hợp tác xã tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương như nhân đạo, từ thiện với số tiên lên tới 46 triệu đồng.

Với lợi thế có nguồn lao động có nhiều kinh nghiệm trong nghề nuôi trồng thủy sản, đặc biệt được thiên nhiên ưu đãi cho chất nước “đài hải” các sản phẩm thủy hải sản của thành viên HTX luôn được khách hàng trong và ngoài thành phố tin dùng, đây là cơ sở để HTX mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của thành viên.

Đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền phường Tràng Cát, Hợp tác xã SXKDDV Nông nghiệp Tân Vũ đã khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu thành viên Hợp tác xã đã đề ra. Bên cạnh những thuận lợi, Hợp tác xã cũng gặp một số khó khăn liên quan đến các dự án quy hoạch trên địa bàn khó khăn cho việc nuôi trồng thủy sản. Trong thời gian tới, HTX tập trung vào đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống mương cấp, thoát nước, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng xuất, chất lượng, sản lượng nuôi trồng thủy sản, tìm đầu ra ổn định cho thành viên ./.

Đồng chí Tạ Đình Kính – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành trình bày báo cáo tại Đại hội
– Phòng KTTCTV-
  • Nguồn tin:

Luật hợp tác sửa đổi và các vấn đề cử tri quan tâm

Bài toán về nguồn nhân lực cho các Hợp tác xã nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Quá trình hình thành và phát triển Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng đổi mới để hội nhập, phát triển

Kinh tế và Đô thị Phát triển sản phẩm đặc trưng Ocop

Previous
Next