Để khu vực KTTT, HTX ở Hải Phòng phát triển bền vững

Trong 03 năm trở lại đây, nhiều HTX tại thành phố Hải Phòng đã mạnh dạn huy động các nguồn lực,  áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào đầu tư, sản xuất… Ngày càng phát huy vai trò là chỗ dựa cho thành viên và kinh tế hộ, góp phần quan

Tiếp xúc kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Ngày 05/3/2021, Liên minh HTX và DN thành phố tổ chức buổi tiếp xúc nữ cán bộ CCVCNLĐ cơ quan nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Lương Minh Huệ – Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố và toàn thể cán bộ CCVCNLĐ cơ quan.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố

Thực hiện Thông báo số 58/TB-MTTQ-BTT ngày 23/2/2021 của Ban Thường trực MTTQ thành phố Hải Phòng; theo đó Liên minh HTX và DN thành phố được giới thiệu 01 người (là nữ, trẻ tuổi) ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2016. Ngày 05/3/2021, Liên minh Hợp tác xã và