Vai trò của Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng trong triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Thời gian qua, Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố đã thực

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tới thăm và tặng hoa chúc mừng đơn vị thành viên nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2021

Ngày 12/10/2021 Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố đã tới thăm và tặng hoa chúc mừng đơn vị thành viên nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Năm 2021, do tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến tình hình sản xuất, kinh doanh của

Liên minh Hợp tác xã TP Hải Phòng triển khai Nghị quyết 105/NQ-CP: Đơn giản hoá thủ tục hành chính, các tiêu chí, điều kiện tiếp cận cho các thành viên hợp tác xã

Thực hiện theo Công văn số 630/LMHTXVN-CSPT ngày 15/9/2021 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, Liên minh Hợp tác xã và doanh