Cụm Thi đua Liên minh HTX 11 tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Duyên Hải Bắc Bộ tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 15/12, tại Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh (Cụm trưởng), Cụm Thi đua Liên minh HTX 11 tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Duyên Hải Bắc Bộ (ĐBSH&DHBB) tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 Cụm thi đua các tỉnh, thành phố ĐBSH&DHBB hiện có 7.002

Nghiệm thu và bàn giao hệ thống lạnh của kho lạnh, nhãn mác, bao bì, tem truy suất nguồn gốc cho Hợp tác xã SXKD dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo  

  Sáng ngày 8/12/2020, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tổ chức Nghiệm thu và bàn giao hệ thống lạnh của kho lạnh, nhãn mác, bao bì, tem truy

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã năm 2020

Thực hiện Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Hợp tác xã thành phố Hải Phòng năm 2020. Ngày 01/12/2020, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng