Xây dựng nông thôn mới từ sản phẩm OCOP

Chị Đỗ thị Thúy Hà và sản phẩm dưa đạt OCOP của mình Với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể đóng vai trò chủ thể, chương trình OCOP

HTX nông nghiệp bắt tay vào sản xuất vụ đông

Hiện nay, hàng trăm HTX nông nghiệp tại TP Hải Phòng đang hối hả bắt tay vào sản xuất vụ đông năm 2022. Nhiều HTX đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với nông dân, doanh nghiệp. Vụ đông là vụ sản xuất có thời gian ngắn, dễ đa dạng

HTX giúp ‘giải bài toán’ rác thải nhà bếp

Chưa bao giờ việc “Ủ rác hữu cơ bằng men vi sinh” lại trở nên “nóng” và được nhiều người quan tâm như lúc này tại Hải Phòng. Nhiều buổi hướng dẫn cách phân loại, ủ rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình từ nông thôn tới thành thị của HTX Môi trường

HTX thành công nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

Sau 8 năm chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật HTX 2012, đến nay, HTX Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Quang Phục ( HTX Nông nghiệp Quang Phục), huyện Tiên Lãng đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Những điển hình tiên tiến trong xây dựng kinh tế tập thể thành phố

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Previous
Next