HTX SXKDDV NN thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt

Gỡ khó cho hoạt động các HTX dịch vụ môi trường

Công tác thu gom, xử lý rác thải tại phần lớn các xã trên địa bàn thành phố hiện do các HTX đảm nhận. Tuy nhiên, việc duy trì dịch vụ này của các HTX đang gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí hoạt động… Kinh phí hoạt động eo hẹp Theo Liên minh

Giữ ‘Tâm’ trong sản xuất nước mắm truyền thống

Sử dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất nhưng một số cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống ở Hải Phòng vẫn giữ được hương vị bản sắc và đảm bảo ATTP. Trăn trở với nghề mắm truyền thống Nghề sản xuất nước mắm ở Cát Hải (Hải Phòng) đã được truyền qua nhiều thế

Nghiệm thu và bàn giao hệ thống lạnh của kho lạnh, nhãn mác, bao bì, tem truy suất nguồn gốc cho Hợp tác xã SXKD dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo  

  Sáng ngày 8/12/2020, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tổ chức Nghiệm thu và bàn giao hệ thống lạnh của kho lạnh, nhãn mác, bao bì, tem truy