Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 622791
Khách trực tuyến : 37
Thành viên trực tuyến : 0
 
Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển HTX"
29/03/2016 - 17:20

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã" của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 7/8/2017 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ban hành Quyết định số 599/QĐ-LMHTXVN về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã", cụ thể như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh: 
Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã" là hình thức khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam để ghi nhận công lao của các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển hợp tác xã ở Việt Nam.
2. Đối tượng áp dụng:

- Cán bộ, thành viên, người lao động làm việc trong các HTX, Liên hiệp HTX hoặc trong các tổ chức thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam từ Trung ương đến địa phương trong cả nước.

- Những người hoạt động chính trị, xã hội, khoa học, quản lý... ngoài hệ thống Liên minh HTX Việt Nam có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển HTX ở Việt Nam.

- Người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhiều đóng góp xây dựng, phát triển HTX của Việt Nam, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa phong trào HTX Việt Nam với phong trào HTX các nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế.

3. Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương đối với những người trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam

3.1. Tiêu chuẩn chung

- Có nhiều công lao, đóng góp hiệu quả cho kinh tế hợp tác, hợp tác xã và sự phát triển của Liên minh HTX Việt Nam.

- Không bị hình thức kỷ luật trong vòng 1 năm tính đến thời điểm xét tặng Kỷ niệm chương.

- Những HTX, Liên hiệp HTX hoặc các đơn vị thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, đề nghị Liên minh HTX Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, thành viên và người lao động phải là những HTX, Liên hiệp HTX, đơn vị đang hoạt động ổn định và có hiệu quả cao.

3.2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng đối tượng

a. Đối với HTX, Liên hiệp HTX:

          - Những người có thời gian giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX, Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX 10 năm hoặc giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc HTX, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX 12 năm.

          - Đối với cán bộ, thành viên và người lao động có nhiều thành tích làm việc trong các HTX, Liên hiệp HTX hoàn thành tốt nhiệm vụ, có thâm niên công tác trong HTX, Liên hiệp HTX đủ 20 năm đối với nam, 15 năm đối với nữ, đã được tặng Giấy khen về thành tích xây dựng và phát triển HTX hoặc chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên.

          b. Đối với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố:

          - Người được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thành phố có thời gian giữ chức vụ từ 5 năm trở lên.

-  Người được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thành phố có thời gian giữ chức vụ từ 7 năm trở lên. Đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan khác chuyển sang có thời gian được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đủ 5 năm trở lên trước lúc nghỉ hưu

          - Cán bộ, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Liên minh HTX tỉnh, thành phố có thời gian công tác trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đủ 20 năm đối với nam, 15 năm đối với nữ. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan khác chuyển sang có thời gian công tác trong hệ thống Liên minh HTX đủ 10 năm đối với nam, 7 năm đối với nữ trước lúc nghỉ hưu.

            c. Đối với Liên minh HTX Việt Nam: 

           - Những người được bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, có thời gian tham gia Ban Chấp hành từ 5 năm trở lên.

          - Người được bổ nhiệm Trưởng ban, Tổng Giám đốc, Giám đốc, cấp trưởng các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam có thời gian giữ chức vụ từ 5 năm trở lên.

          - Người được bổ nhiệm Phó Trưởng ban, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, cấp phó các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam có thời gian giữ chức vụ từ 7 năm trở lên. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan khác chuyển sang có thời gian công tác trong hệ thống Liên minh HTX đủ 5 năm trở lên trước lúc nghỉ hưu.

          - Cán bộ, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam có thời gian công tác trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đủ 20 năm đối với nam, 15 năm đối với nữ. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan khác chuyển sang có thời gian công tác trong hệ thống Liên minh HTX đủ 10 năm đối với nam, 7 năm đối với nữ trước lúc nghỉ hưu.

- Những cán bộ, thành viên, người lao động có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở các HTX, Liên hiệp HTX hoặc trong các đơn vị thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã được Nhà nước tuyên dương Anh hùng lao động hoặc được công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quốc.  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

Tin mới
Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố lần thứ 6
Đưa sản phẩm OCOP của HTX đến gần hơn với người tiêu dùng
Nhân rộng mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất Cần ưu tiên nguồn lực hỗ trợ
Thư chúc mừng các đồng chí Thường trực Thành ủy Hải Phòng
Mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 140 nghìn tổ hợp tác, 45 nghìn hợp tác xã
Quỹ hỗ trợ phát triển HTX (Kỳ I): Vẫn trong cơn khát vốn
Liên minh HTX và DN thành phố thăm, làm việc với một số đơn vị thành viên trên địa bàn quận Hải An và huyện Cát Hải.
Thường trực Thành ủy họp báo thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI
Đồng chí Lê Văn Thành tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành ủy
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025)
Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI họp Phiên trù bị
Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT
Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15/10/2020
Triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của thành phố