Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 621702
Khách trực tuyến : 71
Thành viên trực tuyến : 0
 

 

Phát triển kinh tế tập thể với tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững
10/07/2019 - 16:23

Phát triển kinh tế tập thể với tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững

Theo báo cáo, trên địa bàn thành phố có 342 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước; 01 Liên hiệp HTX đang hoạt động. Tổng số thành viên của HTX 130.105 người, giảm 32,33% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số lao động thường xuyên là 11.945 người. Tổng số thành viên Liên hiệp HTX là 04 thành viên với tổng số lao động 70 người, giảm 41,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bình quận của HTX: 2.925 triệu đồng/năm, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, lãi bình quân của HTX: 1.100 triệu đồng/ năm, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX: 60 triệu đồng/ năm, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bình quân của Liên hiệp HTX: 1.300 triệu đồng/ năm, giảm 54,8% so với cùng kỳ năm trước. Lãi bình quân của Liên hiệp HTX: 25 triệu đồng/năm, giảm 66,7% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động thường xuyên trong Liên hiệp HTX đạt trung bình 40 triệu đồng năm, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động liên kết giữa các HTX với các đơn vị, tổ chức kinh tế khác phát triển; hoạt động đa ngành, phát triển thêm sản phảm, dịch vụ mới; hỗ trợ tốt hơn cho kinh tế hộ thành viên, kinh tế gia trại, trang trại, tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, tăng cường sự gắn kết cộng đồng...Tuy nhiên kinh tế tập thể thành phố Hải Phòng còn nhiều chỉ tiêu bị giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng đã khẳng định vai trò của mình trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dụng nông thôn mới.

Để tiếp tục phát triển kinh tế tập thể hiệu quả, thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Phát triển kinh tế tập thể với tốc động tăng trưởng hợp lý và bền vững; phấn đấu nâng cao tỷ trọng đóng góp vào GRDP của thành phố, cùng với các thành phàn kinh tế khác hoàn thành thắng lợi các chỉ thiêu, kinh tê – xã hội của thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn Luật HTX 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX 2012; các cơ chế, chính sách; các luật liên quan. Các địa phương tập trung chuyển đổi, tổ chức lại HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012; giải thể dứt điểm các HTX ngừng hoạt động,  không hoạt động. Xây dựng và nhân rộng mô hình HTX điển hình tiên tiến, HTX  kiểu mối gắn với chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

(haiphong.gov.vn)
10/7/2019


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045(19/07/2019 - 09:55)
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều 18/7 (phiên bế mạc) Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV(19/07/2019 - 09:49)
Bế mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(19/07/2019 - 09:47)
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 18/7, kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV(18/07/2019 - 16:36)
Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15: Chất vấn nhiều nội dung quan trọng(18/07/2019 - 09:38)
Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố(17/07/2019 - 09:54)
Trực tiếp: Khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15(17/07/2019 - 09:52)
PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN THÀNH ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ VỀ NỘI DUNG QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 45-NQ/TW, NGÀY 24/01/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045(11/07/2019 - 14:55)
Hội nghị cán bộ thành phố: Quán triệt Nghị quyết số 45 – NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và triển khai chương trình hành động(11/07/2019 - 14:53)
Phát triển kinh tế tập thể với tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững(10/07/2019 - 16:23)
Thông báo về việc hoãn tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 7-2019(10/07/2019 - 10:28)
Giai đoạn 2020-2025, dự kiến hỗ trợ phòng chống cúm gia cầm hơn 89 tỷ đồng.(09/07/2019 - 14:31)
Chuyển trang    
Trang số:  1/50
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều 18/7 (phiên bế mạc) Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV
Bế mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 18/7, kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV
Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15: Chất vấn nhiều nội dung quan trọng
Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố kết nạp thành viên mới năm 2019
Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
Trực tiếp: Khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15
VCA tạo thế mạnh cho Hợp tác xã từ xúc tiến thương mại
Liên minh HTX Việt Nam kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế “HTX vì việc làm bền vững”
Đổi mới trong hoạt động của Liên minh HTX các cấp
PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN THÀNH ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ VỀ NỘI DUNG QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 45-NQ/TW, NGÀY 24/01/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
Hội nghị cán bộ thành phố: Quán triệt Nghị quyết số 45 – NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và triển khai chương trình hành động
Liên minh HTX Việt Nam: Tăng cường hỗ trợ để HTX phát triển bền vững
Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm