Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 621895
Khách trực tuyến : 355
Thành viên trực tuyến : 0
 

 

Đề án hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng: Khai thông "điểm nghẽn" trong công tác thủy lợi
08/07/2019 - 08:34

Đề án hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng: Khai thông "điểm nghẽn" trong công tác thủy lợi

Thành phố Hải Phòng hiện có 15.510 tuyến kênh nội đồng, với tổng chiều dài 4.818,6 km. Đó là thành quả trị thủy lớn lao được bao lớp người Hải Phòng góp sức gây dựng nên trên mảnh đất "đầu sóng, ngọn gió" này. Nhiều năm qua, thành phố quan tâm đầu tư nguồn lực phát triển ngành sản xuất nông nghiệp, trong đó có đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, thời gian qua việc hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng bị đình trệ, làm tăng thêm những hạn chế, yếu kém trong vận hành, quản lý và bảo trì hệ thống công trình thủy lợi.... Việc thành phố xây dựng Đề án hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng, được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp tới đây, khi thực hiện sẽ giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc trong lĩnh vực này.

 

 

Đề án hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng, được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp tới đây, khi thực hiện sẽ giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc trong lĩnh vực này.    

 

Đáp ứng sự mong mỏi của người nông dân

Nước là yếu tố hàng đầu trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là canh tác lúa nước. Ở nông thôn Hải Phòng, nước còn cung cấp nguyên liệu thô cho các ngành phi nông nghiệp, như sản xuất nước sinh hoạt dân sinh và phục vụ hoạt động của các cơ sở công nghiệp... Đầu tư cho hệ thống thủy lợi ở nước ta nói chung và ở ngoại thành Hải Phòng nói riêng có vai trò lâu dài, rất quan trọng trong công cuộc kiến tạo nông nghiệp, nông thôn hiện nay.. Trong đó, hệ thống thủy lợi nội đồng ở Hải Phòng hiện đảm nhiệm khâu tưới, tiêu thoát nước đến tận mặt ruộng cho sản xuất nông nghiệp, thủy sản, làm muối. Vì vậy, hỗ trợ kinh phí cho thủy lợi nội đồng là đầu tư trực tiếp nhất đến hoạt động nông nghiệp, đến với mỗi người nông dân. Đây là một việc làm thiết thực trong chuỗi hoạt động thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của thành phố ta. Chính vì vậy, Đề án "về cơ chế hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng" của UBND thành phố trình HĐND thành phố trong kỳ họp sắp tới là rất đúng và trúng khi giải quyết một vấn đề khá hệ trọng đang đặt ra trong sản xuất nông nghiệp Hải Phòng, góp phần khai thông một “điểm nghẽn” trong sản xuất, đáp ứng được quyền lợi và sự mong mỏi của người nông dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nông nghiệp - nông thôn và đem lại hiệu quả thiết thực.

Đề án đã được chuẩn bị, xây dựng công phu, có sự phối hợp với cơ quan chuyên ngành Trung ương điều tra hiện trạng mới nhất, nên tích hợp nhiều dữ liệu cụ thể, chính xác, khoa học, mang độ tin cậy cao. Theo cảm nhận của chúng tôi, những thông tin, số liệu đó không chỉ phục vụ đủ cho việc xác lập đề án hỗ trợ kinh phí cho thủy lợi nội đồng, mà còn phục vụ cho những công việc vĩ mô hơn trong các lĩnh vực phi nông nghiệp khác, góp phần xây dựng và bảo vệ thành phố. Tin rằng, với trình độ và thiết bị, công nghệ trắc địa hiện đại hiện nay, ngành nông nghiệp thành phố có trong tay những bản đồ chính xác, mới nhất về hệ thống thủy lợi nội đồng chằng chịt ở Hải Phòng, nhất là sau những biến động không nhỏ từ sự chuyển dịch công năng sử dụng đất đai giữa nông nghiệp và các lĩnh vực khác trong tiến trình đô thị hóa khá nhanh tại Hải Phòng... Tuy vậy, thực tế biến động đất đai đó cũng đòi hỏi cơ quan chuyên ngành luôn quan tâm việc quan trắc hiệu chỉnh số liệu trên địa bàn thành phố. Về lâu dài, với tiến bộ công nghệ hiện nay, thành phố cũng nên nghĩ tới xây dựng các bản đồ cơ sở chi tiết cho 6 vùng thủy lợi Hải Phòng, tiến tới có cả bản đồ của các tiểu vùng...

Đề án nêu rõ bức tranh toàn cảnh hiện trạng thủy lợi nội đồng, bao gồm tình hình tài chính phục vụ công tác quản lý, khai thác hệ thống; một số chính sách hỗ trợ và những hạn chế, vướng mắc, cũng như nguyên nhân của những yếu kém trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi nội đồng. Căn cứ vào đó, đề án nêu rất cụ thể, rõ ràng về  mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung chính sách hỗ trợ và giải pháp thực hiện. Phần mục tiêu, nhiệm vụ được nêu bao trùm, tổng thể các mặt hoạt động về tổ chức, quản lý, xây dựng quy định, cơ chế vận hành, hướng dẫn và kiểm tra cả hệ thống, chứ không riêng cho phần chính sách hỗ trợ kinh phí. Nội dung chính yếu được UBND thành phố đưa ra có tính chính xác, rõ ràng và thuyết phục cao: quyết định mức hỗ trợ là 15 nghìn đồng/sào/vụ, tương đương 416 nghìn 667 đồng/ha/vụKhác với một số cơ chế hỗ trợ trước đó là không đồng nhất về chủ sở hữu kinh phí hỗ trợ, đề án mới khẳng địnhĐối tượng duy nhất nhận hỗ trợ là Tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc UBND cấp xã ở những nơi chưa thành lập được tổ chức thủy lợi cơ sở. Để bảo đảm tính khả thi, đề án cũng quy định: đến năm 2021, toàn bộ các địa phương phải thành lập được tổ chức thủy lợi cơ sở.

Quyết định này đem quyền lợi đặt đúng chỗ, thẳng đến người trực tiếp lao động, được dư luận hoan nghênh, đồng tình, chắc chắn sẽ tác động tích cực đến nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thủy lợi nội đồng của thành phố ta. Ở khía cạnh khác, đề án đồng thời nêu rõ việc tự nguyện đóng góp của các thành phần hưởng lợi từ công trình đối với phần kinh phí còn lại để công trình đủ điều kiện vận hành tuân theo nguyên tắc đa số, tính đúng, tính đủ và công khai. Đó là phần thể hiện sự bao quát, chặt chẽ và đồng bộ cần thiết của đề án- cũng là phần việc trọng yếu, cần sự thực hiện cụ thể, riết ráo, dân chủ, chính xác... của các thành viên liên quan để đề án triển khai thành công trọn vẹn, bảo đảm kinh phí hỗ trợ đến đủ, đến đúng địa chỉ và kịp thời...

Phần 3 của đề án nêu đậm về nội dung công tác tổ chức thực hiện, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể đối với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và Tổ chức thủy lợi cơ sở, tạo nên một về tổng thể hoàn chỉnh, tăng hiệu quả thành công cho đề án.

     

Kiến nghị cứng hóa toàn bộ kênh nội đồng

Như vậy, có thể nói đây là bản đề án toàn diện, cụ thể, chặt chẽ, lô-gíc và khả thi- những yếu tố cần thiết để khi đi vào thực hiện sẽ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nêu thêm một vài ý kiến đóng góp để ban soạn thảo đề án có thêm khía cạnh xem xét, cân nhắc. Đó là:

- Việc thực hiện mức hỗ trợ đồng đều cho các khu vực trong hệ thống thủy lợi thành phố như đề án, nhìn chung tạo nên sự bình đẳng và đỡ phức tạp trong cách phân bổ kinh phí. Song cũng có một số cử tri cho rằng, nếu có thể được, thì nên xem xét cụ thể thêm một bước về thực trạng các vùng miền, để căn cứ vào đó xác định mức hỗ trợ khác nhau, tương đồng với thực tế địa phương sở tại. Cụ thể mức hỗ trợ cho khu vực đồng bằng nên khác mức ở khu vực miền núi, hải đảo của thành phố.

- Đặc biệt, nhân dịp này, thành phố nên tích hợp thực hiện cùng lúc việc hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng với việc "cứng hóa" kênh mương, cụ thể là chuyển toàn bộ kênh mương đất thành kênh mương kè đá hay bê-tông.

Hiện nay thành phố ta có 4.816 km kênh, trong đó hơn 90% là kênh đất và có hơn 50% (khoảng 2.500 km) bị nông đầy, bồi lắng, chóng sụt lở, gây cản trở dòng chảy và tiêu hao nước... Như vậy nếu hệ thống kênh mương nội đồng được cứng hóa toàn phần với phương thức thực hiện là "Nhà nước, tổ chức thủy lợi, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm", cộng với quyết sách hỗ trợ về xi-măng của thành phố, chắc chắn Hải Phòng sẽ tạo ra bước đột phá quan trọng trong hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng, góp phần nâng cao hiệu suất dùng nước, tiết kiệm chi phí sửa chữa; đồng thời cũng tạo điều kiện chống ô nhiễm, tăng độ sạch của nước kênh. Thành phố đã thực hiện rất thành công việc kiên cố hóa đường thôn xóm, nội đồng, được người dân hết sức hoan nghênh, tin tưởng. Việc cứng hóa hệ thống thủy lợi nội đồng sẽ tiếp tục là việc làm cụ thể vì dân, thể hiện tính năng động, sáng tạo và đi đầu của thành phố trong phát huy lợi thế, bản sắc và truyền thống Hải Phòng, tăng thêm nhân tố kích hoạt dây chuyền sự phát triển đồng bộ trong sản xuất ở ngoại thành, trước hết là trong khu vực trồng trọt và chăn nuôi, góp phần thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở thành phố hiện nay.

Phải thấy rằng, nội dung "cứng hóa hệ thống thủy lợi nội đồng, chấm dứt kỷ nguyên mương đất" này đang ở vào thời điểm có nhiều cơ hội để tích hợp thực hiện cùng nội dung hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng. Mong các cấp, ngành liên quan của thành phố đồng lòng, tăng quyết tâm chính trị, quyết không bỏ qua một cơ hội quý để góp phần kiến tạo quê hương.

- Đề nghị cùng với hỗ trợ kinh phí, cần có quy định cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống kênh mương và các định mức thu-chi, giá cả, vì đây là cơ sở để hạch toán kinh tế- kỹ thuật, cũng là cơ sở để tăng cường công tác giám sát, giám định của người dân và các cấp, ngành, đoàn thể liên quan về số lượng, chất lượng nước cũng như về hiệu quả hoạt động, quản lý thủy lợi nội đồng..., góp phần ngăn chặn tham nhũng, gian lận trong công tác thủy lợi, tăng cường bảo đảm an ninh nông thôn.

- Đồng thời, rất mong thành phố đi đầu trong tăng hàm lượng khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm lao động thủ công, mà vẫn tăng nhanh sản lượng, chất lượng hàng hóa nông sản, thực phẩm sạch phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, cải thiện đời sống lao động nông thôn. Trong đó, tăng mức ứng dụng công nghệ tưới tiêu tiên tiếnsử dụng sức mạnh của công nghệ thông tin, kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0 để nắm bắt chính xác, xử lý kịp thời các số liệu, thông tin về số lượng, chất lượng nước, thời điểm tưới tiêu thoát nước, tình hình thời tiết, biến động khí hậu, v.v... nhằm phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy, quản lý và vận hành kịp thời, đồng bộ toàn hệ thống cơ sở hạ tầng đầu-cuối của công tác thủy lợi Hải Phòng.

- Hiện nay, quá trình vận hành hệ thống thủy lợi nói chung và thủy lợi nội đồng nói chung còn chịu sự tác động của việc tích tụ và tập trung tư liệu sản xuất- nhất là ruộng đất- diễn ra ngày càng nhanh, càng nhiều. Bên cạnh đó là sự có mặt của nhiều thành phần kinh tế với việc có nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp, hoặc chuyển đổi đất canh tác nông nghiệp sang lĩnh vực khác. Do vậy, các nhà làm công tác thủy lợi (trực tiếp hay gián tiếp) cần chủ động chuẩn bị tâm thế và các giải pháp phù hợp để sẵn sàng thích ứng với diễn biến từ những biến động này.

- Cuối cùng, xin lưu ý là trong đề án đề cập đến thực trạng ô nhiễm nước, việc gia tăng đáng lo ngại về dư lượng thuốc trừ sâu, rác thải, cũng như tạp chất độc hại ở kênh mương nội đồng. Việc ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, tràn lan này không những nguy hại cho môi trường sống của người dân, mà còn ảnh hưởng xấu đến chất lượng nông sản, thực phẩm. Tuy nhiên, đề án lại chưa đề xuất tiêu chí hay giải pháp cụ thể nào để khắc phục vấn nạn này, là điều đáng tiếc. Mong các cơ quan, đơn vị soạn thảo có thể bổ sung khía cạnh này để đề án thêm hoàn thiện về tính tổng thể, bao quát khi trình HĐND thành phố xem xét, thông qua./. 

 

                                                                       

Quốc Hòa (baohaiphong.com.vn)
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Vĩnh Bảo, Hải Phòng: Tăng tốc tốc về đích Nông thôn mới(20/11/2019 - 10:33)
Tầm nhìn xa trong đầu tư phát triển(18/11/2019 - 14:34)
Tiểu ban nhân sự Đại hội XVI Đảng bộ thành phố họp lần thứ nhất để triển khai nhiệm vụ(13/11/2019 - 14:24)
Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt 27.000 tỷ đồng(12/11/2019 - 09:59)
Tp.Hải Phòng đẩy mạnh việc tiếp sức cho các HTX nông nghiệp(12/11/2019 - 09:55)
Tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa 15: Nhiều nghị quyết ban hành lan tỏa rộng rãi trong nhân dân(11/11/2019 - 08:18)
Hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu(11/11/2019 - 08:10)
Tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố: Đề xuất Trung ương ban hành các cơ chế đặc thù đối với sự phát triển của thành phố(08/11/2019 - 08:42)
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ thăm Hải Phòng(07/11/2019 - 09:04)
Tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa 15: Người dân phấn khởi trước nhiều quyết sách về an sinh xã hội, cải thiện điều kiện sống(06/11/2019 - 08:19)
Hội thảo khoa học 50 năm thành phố Hải Phòng thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tư tưởng của Bác Hồ mãi là ngọn đuốc soi sáng mọi bước phát triển của Hải Phòng(05/11/2019 - 09:54)
Đào tạo cán bộ trẻ cho HTX để phát huy năng lực, sức trẻ(04/11/2019 - 14:00)
Chuyển trang    
Trang số:  1/56
Số bản ghi trên trang: