Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 621842
Khách trực tuyến : 23
Thành viên trực tuyến : 0
 

 

Tiếp tục phát triển, nâng cao tỷ trọng đóng góp của kinh tế tập thể vào GRDP của thành phố
20/05/2019 - 10:49

Tiếp tục phát triển, nâng cao tỷ trọng đóng góp của kinh tế tập thể vào GRDP của thành phố

  (HPĐT)- Sáng 14-5, UBND thành phố tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết  (NQ) 13 ngày 18-3-2002 của Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tới dự có các đồng chí: Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư; Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, các hội, đoàn thể và đại diện 150 HTX trên địa bàn...

 

 Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị.

  

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố nêu rõ: Thực hiện NQ 13, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng khóa 12 ban hành NQ 08 ngày 21-5-2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại Hải Phòng, cùng các chương trình, kế hoạch cụ thể. Thành phố Hải Phòng xác định rõ: Kinh tế tập thể là bộ phận quan trọng của nền kinh tế thành phố, được tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích phát triển với nhiều cơ chế, chính sách về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, mở rộng ngành nghề mới; ứng dụng khoa học- kỹ thuật và công nghệ mới; hỗ trợ về tài chính, tín dụng; tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế- xã hội; có chính sách về thành lập mới HTX, Liên hiệp HTX; về đất đai... Nhờ vậy, đến hết năm 2018, Hải Phòng có hơn 2500 tổ hợp tác, trong đó có 179 tổ hợp tác được chứng thực của xã, phường; 338 HTX, liên hiệp HTX, quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động. Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành, kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX những năm qua được củng cố, từng bước đổi mới, thích nghi với nền kinh tế thị trường, hoạt động hiệu quả, tạo thêm việc làm và thu nhập cho thành viên và người lao động, đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Đáng chú ý, một số mô hình HTX, liên hiệp HTX thành công theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị... Hải Phòng phấn đấu tới năm 2025 phát triển thêm 500 tổ hợp tác; có gần 400 HTX hoạt động; đóng góp 1-1,5% GRDP thành phố. Đến năm 2030, phát triển thêm khoảng 1000 tổ hợp tác; có 600 HTX hoạt động, đóng góp 1,5-1,8% GRDP của thành phố. Hải Phòng kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012; sớm ban hành nghị định về tổ hợp tác phù hợp với các căn cứ theo Bộ luật Dân sự năm 2015; về chế độ bảo hiểm cho cán bộ HTX; bổ sung biên chế cán bộ chuyên trách về kinh tế tập thể; phát động phong trào thanh niên khởi nghiệp đối với kinh tế tập thể...

Tại hội nghị, lãnh đạo Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố, Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, huyện Vĩnh Bảo, huyện Thủy Nguyên, HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Liên Khê... phát biểu bổ sung, nêu rõ quan điểm, cách làm, hiệu quả, kinh nghiệm trong phát triển kinh tế tập thể; phản ánh một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp để phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới.

Các đồng chí: Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng các đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: Duy Thính

 

Đồng chí Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận Hải Phòng quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc NQ 13 và khẳng định: Sau 15 năm thực hiện, kinh tế tập thể ở Hải Phòng có sự thay đổi căn cơ, nhiều HTX mới được thành lập; có nhiều mô hình điển hình; phần lớn quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ổn định. Đồng chí nhấn mạnh, thực tế từ Hải Phòng cho thấy, mặc dù có nhiều khó khăn, kinh tế tập thể đã và đang đóng vai trò quan trọng trong ổn định và phát triển kinh tế- xã hội (KTXH) trên địa bàn, nhất là tại khu vực nông nghiệp, nông thôn... Tuy nhiên, nhìn chung kinh tế tập thể phát triển chậm, đóng góp chưa nhiều trong tổng thể kinh tế thành phố. Phần lớn HTX quy mô nhỏ, một số chậm đổi mới; còn số lượng lớn HTX ngừng hoạt động nhưng chưa được chuyển đổi, giải thể. Đồng chí đề nghị phân tích sâu hơn về nhận thức và cách tiếp cận đối với kinh tế tập thể, HTX, về môi trường thể chế, tâm lý xã hội nói chung đối với phát triển kinh tế tập thể và HTX. Nhất trí các giải pháp phát triển kinh tế tập thể của Hải Phòng, đồng chí mong muốn Hải Phòng tiếp tục nghiên cứu đổi mới nhận thức, cách tiếp cận, điều chỉnh các chính sách phù hợp cơ chế thị trường, bảo đảm tính khả thi; tăng cường năng lực của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, phát huy tốt vai trò của Liên minh HTX và doanh nghiệp, các đoàn thể dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về phát triển kinh tế tập thể.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng trân trọng cảm ơn những đánh giá, ghi nhận và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cao Đức Phát. Đồng chí thẳng thắn thừa nhận một số yếu kém trong phát triển kinh tế tập thể của Hải Phòng, như: đóng góp của khu vực này vào GRDP của thành phố liên tục giảm do quy mô còn quá nhỏ, trong khi mức tăng của các khu vực khác lớn hơn; tỷ trọng đóng góp ngân sách cũng thấp. Trình độ quản lý, năng lực kinh doanh, khả năng tài chính, trình độ công nghệ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiếp cận thông tin thị trường ... của các đơn vị hạn chế, sức cạnh tranh và hiệu quả thấp. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, quan điểm của Thành ủy Hải Phòng là tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, để kinh tế tập thể thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là khi NQ 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chỉ rõ: “Đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tập thể, tạo điều kiện thuận lợi để các HTX, liên hiệp HTX phát triển hiệu quả trong mọi lĩnh vực, coi đây là nền tảng phát triển KTXH bền vững”.

Với tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế tập thể. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành; cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch khả thi; tăng cường công tác xây dựng, củng cố, phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tập thể; rà soát, phân loại HTX, chấn chỉnh hoạt động của các HTX theo đúng quy định, lựa chọn một số đơn vị hoạt động tốt, tập trung hỗ trợ xây dựng thành các hình mẫu để nhân rộng; thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể của Trung ương và thành phố; rà soát, đánh giá, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể;  nâng cao vai trò của Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố...

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Chính thức thông xe kỹ thuật công trình cầu Hoàng Văn Thụ(15/10/2019 - 09:32)
Khánh thành tuyến đường nối từ Cầu Lạng Am đến Cầu Nhân Mục: Công trình giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Nam của thành phố(14/10/2019 - 08:53)
Những biểu tượng mới của Hải Phòng(14/10/2019 - 08:49)
Hải Phòng phát triển nhanh và đột phá: Sự hỗ trợ đắc lực của Trung ương(14/10/2019 - 08:47)
Cầu Hoàng Văn Thụ trước ngày thông xe(11/10/2019 - 14:26)
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới dự kiến tổ chức vào ngày 15/10/2019(10/10/2019 - 09:09)
Hải Phòng hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa trong hoạt động du lịch(08/10/2019 - 14:52)
Dự kiến ngày 15-10 thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ; ngày 13-10 khánh thành đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục: Cơ bản hoàn thành 2 công trình giao thông trọng điểm(08/10/2019 - 14:45)
Lotte Mart đề nghị giới thiệu quỹ đất thực hiện dự án đầu tư mở siêu thị Lotte Mart tại Hải Phòng(07/10/2019 - 08:55)
Huyện Kiến Thụy: 100% xã đạt 19/19 tiêu chí hoàn thành về đích nông thôn mới(07/10/2019 - 08:31)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư 2 bến cảng tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng(04/10/2019 - 08:01)
Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV dự kiến họp trong 3 ngày (4 - 6/12/2019)(03/10/2019 - 09:37)
Chuyển trang    
Trang số:  1/54
Số bản ghi trên trang: