Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 621437
Khách trực tuyến : 117
Thành viên trực tuyến : 1
 

 

BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ THÀNH PHỐ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019
09/01/2019 - 16:20

BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ THÀNH PHỐ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019

Ngày 09/1/2018, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố chủ trì.

Tại hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố đã phát biểu một số ý kiến chỉ đạo và kết luận:

Năm 2018, kinh tế tập thể thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp vào xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, ổn định chính trị, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tích cực tham gia chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới,….một số ngành nghề mới đã khẳng định vai trò và phát triển thành điểm sáng trong khu vực kinh tế tập thể. Các hợp tác xã thành lập mới, tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 đã phát huy vai trò tổ chức sản xuất, hỗ trợ thành viên theo hướng bền vững, chủ động đổi mới, mở rộng lĩnh vực kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường để vươn lên phát triển…

Năm 2019, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao, đồng chí đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng nhiệm vụ tập trung các công tác sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung chỉ đạo, phối hợp với các ngành của thành phố thực hiện rà soát, thống kê, phân loại các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn thành phố; tập trung xử lý các hợp tác xã không thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, ngừng hoạt động hoặc chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

  3. Các Sở, ngành liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài chính,… tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách của Trung ương, thành phố đã và đang triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; tập trung xây dựng Đề án, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể thành phố.

4. Để thực hiện hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp Hội Nông dân thành phố, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn thành lập mới hợp tác xã; xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp, thủy sản theo chuỗi giá trị.

5. Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố- Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương tập trung tập trung nâng cao chất lượng và hoàn thành tiến độ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX; cán bộ quản lý nhà nước khu vực kinh tế tập thể; nghề truyền thống theo Đề án đã được phê duyệt

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các hợp tác xã tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố và trong nước; công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật./.

Phòng TTTT-LMHTXDN
Một số hình ảnh:

Đ/c Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Đ/c Lương Minh Huệ - Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố, Phó Trưởng Ban chỉ đạo báo cáo tại Hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thúc đẩy việc ký kết hợp tác giữa tỉnh Kagawa và thành phố Hải Phòng(19/03/2019 - 08:25)
Công ty Cổ phần Lavifood đầu tư Nhà máy chế biến rau củ quả tại huyện Tiên Lãng(19/03/2019 - 08:23)
Từ ngày 10/4/2019 điều chỉnh phân làn, phân luồng đường Cầu Đất và các tuyến đường lân cận(19/03/2019 - 08:22)
Triển khai thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ngành, các quận, huyện(22/02/2019 - 08:48)
Chuẩn bị các nội dung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị(18/02/2019 - 09:23)
Kinh tế hợp tác Hải Phòng: Một năm nhìn lại!(16/01/2019 - 16:39)
Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng năm 2018(15/01/2019 - 09:35)
BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ THÀNH PHỐ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019(09/01/2019 - 16:20)
Triển khai thực hiện Chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”(08/01/2019 - 14:12)
Thành phố triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2019-2021 và những năm tiếp theo(07/01/2019 - 16:12)
Nghị Quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng năm 2019(07/01/2019 - 15:35)
Thành phố hỗ trợ, khuyến khích các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm trong nông nghiệp(04/01/2019 - 09:10)
Chuyển trang    
Trang số:  1/46
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2019
Thúc đẩy việc ký kết hợp tác giữa tỉnh Kagawa và thành phố Hải Phòng
Công ty Cổ phần Lavifood đầu tư Nhà máy chế biến rau củ quả tại huyện Tiên Lãng
Từ ngày 10/4/2019 điều chỉnh phân làn, phân luồng đường Cầu Đất và các tuyến đường lân cận
Liên minh HTX Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 19 của Tổ chức Hợp tác Nông dân châu Á tại Đà Nẵng
Liên minh HTX Việt Nam triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển KTHT, HTX tỉnh Cao Bằng
Tp.HCM phê duyệt chủ trương tổ chức Hội chợ Xúc tiến thương mại và công nghệ HTX năm 2019
Văn bản của Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố về việc triển khai kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2019.
130 tỷ đồng dành đào tạo cán bộ cho HTX năm 2018
Khai thác các nguồn lực quốc tế hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Tri thức và kinh tế hợp tác là xu thế của thế giới
8 giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản năm 2019
Mạnh ai nấy làm, nông sản khó thoát mất giá
Xây dựng chuỗi giá trị là vinh dự và trách nhiệm đối với đất nước
VCA ban hành Kế hoạch tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ HTX năm 2019