Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 621702
Khách trực tuyến : 70
Thành viên trực tuyến : 0
 

 

BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ THÀNH PHỐ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019
09/01/2019 - 16:20

BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ THÀNH PHỐ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019

Ngày 09/1/2018, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố chủ trì.

Tại hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố đã phát biểu một số ý kiến chỉ đạo và kết luận:

Năm 2018, kinh tế tập thể thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp vào xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, ổn định chính trị, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tích cực tham gia chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới,….một số ngành nghề mới đã khẳng định vai trò và phát triển thành điểm sáng trong khu vực kinh tế tập thể. Các hợp tác xã thành lập mới, tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 đã phát huy vai trò tổ chức sản xuất, hỗ trợ thành viên theo hướng bền vững, chủ động đổi mới, mở rộng lĩnh vực kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường để vươn lên phát triển…

Năm 2019, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao, đồng chí đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng nhiệm vụ tập trung các công tác sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung chỉ đạo, phối hợp với các ngành của thành phố thực hiện rà soát, thống kê, phân loại các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn thành phố; tập trung xử lý các hợp tác xã không thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, ngừng hoạt động hoặc chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

  3. Các Sở, ngành liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài chính,… tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách của Trung ương, thành phố đã và đang triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; tập trung xây dựng Đề án, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể thành phố.

4. Để thực hiện hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp Hội Nông dân thành phố, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn thành lập mới hợp tác xã; xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp, thủy sản theo chuỗi giá trị.

5. Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố- Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương tập trung tập trung nâng cao chất lượng và hoàn thành tiến độ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX; cán bộ quản lý nhà nước khu vực kinh tế tập thể; nghề truyền thống theo Đề án đã được phê duyệt

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các hợp tác xã tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố và trong nước; công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật./.

Phòng TTTT-LMHTXDN
Một số hình ảnh:

Đ/c Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Đ/c Lương Minh Huệ - Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố, Phó Trưởng Ban chỉ đạo báo cáo tại Hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045(19/07/2019 - 09:55)
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều 18/7 (phiên bế mạc) Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV(19/07/2019 - 09:49)
Bế mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(19/07/2019 - 09:47)
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 18/7, kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV(18/07/2019 - 16:36)
Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15: Chất vấn nhiều nội dung quan trọng(18/07/2019 - 09:38)
Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố(17/07/2019 - 09:54)
Trực tiếp: Khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15(17/07/2019 - 09:52)
PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN THÀNH ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ VỀ NỘI DUNG QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 45-NQ/TW, NGÀY 24/01/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045(11/07/2019 - 14:55)
Hội nghị cán bộ thành phố: Quán triệt Nghị quyết số 45 – NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và triển khai chương trình hành động(11/07/2019 - 14:53)
Phát triển kinh tế tập thể với tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững(10/07/2019 - 16:23)
Thông báo về việc hoãn tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 7-2019(10/07/2019 - 10:28)
Giai đoạn 2020-2025, dự kiến hỗ trợ phòng chống cúm gia cầm hơn 89 tỷ đồng.(09/07/2019 - 14:31)
Chuyển trang    
Trang số:  1/50
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Thông cáo báo chí về phiên họp chiều 18/7 (phiên bế mạc) Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV
Bế mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Thông cáo báo chí về phiên họp sáng ngày 18/7, kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV
Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15: Chất vấn nhiều nội dung quan trọng
Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố kết nạp thành viên mới năm 2019
Phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
Trực tiếp: Khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15
VCA tạo thế mạnh cho Hợp tác xã từ xúc tiến thương mại
Liên minh HTX Việt Nam kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế “HTX vì việc làm bền vững”
Đổi mới trong hoạt động của Liên minh HTX các cấp
PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN THÀNH ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ VỀ NỘI DUNG QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 45-NQ/TW, NGÀY 24/01/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
Hội nghị cán bộ thành phố: Quán triệt Nghị quyết số 45 – NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và triển khai chương trình hành động
Liên minh HTX Việt Nam: Tăng cường hỗ trợ để HTX phát triển bền vững
Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm